Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativu prema nadležnom resornom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da se izvrši adapacija postojećeg objekta područne skole Budišići koja pripada O.Š. „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća, na lokaciji Budišići.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

- Kada ste posljednji put, Ministarstvu civilnih poslova, dostavili izvještaj o vršnjačkom nasilju?
Molim da navedete tačan datum, te da mi dostavite taj izvještaj.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za zamjenu dotrajalog školskog inventara (klupe, stolice, table, ormarići, itd), u “Prvoj osnovnoj školi” na Ilidži.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za provođenje epidemiološke studije o učestalošću malignih oboljenja i trendu obolijevanja na Općini Hadžići.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

- Kada ste posljednji put, Ministarstvu civilnih poslova, dostavili izvještaj o vršnjačkom nasilju?
Molim da navedete tačan datum, te da mi dostavite taj izvještaj.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

- Da li je u toku školske 2019/2020 godine planirano zapošljavanje diplomiranih socijalnih radnika, kao stručnih saradnika u školama?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za organizovanje prevoza pacijenata oboljelih od malignih oboljenja na kemoterapiju/radioterapiju pacijenata sa Općine Hadžići.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva

Bibija Kerla,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za migrante na području Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za broj zaposlenih u Kantonu Sarajevo.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za nepropisno parkirana vozila na području Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pitanje u vezi sufinansiranja gasa.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Izgradnja podzemnog prolaza u Podlugovima

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za štrajk zdravstvenih radnika.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Pitanje o sanitarnim zaštitarima u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje koje se odnosi na pružne prijelaze

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za atletsku stazu na stadionu Koševo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za Odluku o listi lijekova u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Subvencioniranje privatnih vrtića

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

• Koliko je razvojnih projekata planirano u 2019. godini a koliko je njih istinski realizovano do današnjeg dana?

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za djelovanje Eko policije u Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za stanje kriminaliteta u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Bilsena Šahman,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona