Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJU za zaštićena prirodna područja, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo

Haris Zahiragić,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Iz kojeg razloga ste, nalogom od 30.09.2021. godine, po drugi put u toku pandemije COVID-19 premjestili Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju OJ Centar?
Zašto je za novu, privremenu lokaciju, odabrana ambulanta Kovači iz OJ Stari Grad koja se nalazi u drugoj opštini, koja nema elementarne uslove, prije svega parking, ali ni dostupnost javnog prijevoza s obzirom da veliki broj korisnika Centra spada u kategoriju invalida i ratnih vojnih invalida?
Da li nakon protesta i žalbi, a koje su na ovaj nalog i odluku uputili kako, uposlenici, tako i pacijenti Centra, imate namjeru pronaći novu, adekvatniju lokaciju - što od Vas očekujem kao zastupnik, ali i kao sugrađanin onih skupina čije je liječenje ugroženo ovakvom odlukom?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da me obavjestite da li je tačno da se ukida policijska uprava u Reljevo? Ako je tačno, koje naredio da se ukine i koji su razlozi za takve odluke? Tražim da mi se dostavi sva potrebna dokumentacija o odluci zatvaranja gore navedene Uprave.
Građani sa tog područja su zabrinuti zbog ukidanja jer je prije par godina ubijen policajac ispred pravoslavne crkve. Do sada je jedna patrola iz te policijske uprave obilazila to područje a sada ni to neće imati.
Molim Vas da me u što kraćem roku o tome obavjestite radi interesa građana sa tog područja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE, Vlada Kantona

Jasna Duraković,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Podnosim inicijativu prema Vladi KS i Ministarstvu zdravstva KS da u roku od sedam dana odobri popunjavanje svih neupražnjenih radnih mjesta u domovima zdravlja u KS, za koja već postoje obezbijeđena financijska sredstva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, a koja su u ovom trenutku neupražnjena zbog objektivnih okolnosti (odlazak u penziju, samovoljni odlazak i drugi razlozi).

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

1. Da li postoji plan Vlade KS za suzbijanje divljanja cijena hrane, kojim svjedočimo u proteklih par mjeseci, naročito poljoprivrednih proizvoda?
2. Da li Vlada KS može djelovati sa povećanjem podsticaja za poljoprivredu, povećanjem zasijanih površina I drugim sličnim mjerama?
3. Postoji li spreman plan da se na vrijeme djeluje?zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS.
4.
5. PITANJA
6. Da li je tačno da je na UNSA postoje pojedini ćlanovi akademske zajednice koji uvjetuju izlazak studenata na ispit kupovinom njihovih knjiga?

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Ilidža, Vlada Kantona

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općina Novo Sarajevo
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Uredu za borbu protiv korupcije da u saradnji sa resornim ministarstvom i nadležnom inspekcijom prikupi sve informacije kako bi se utvrdila zakonitost ishodjenja dokumentacije za skladište kerozina na Dobrinji, s aspekta potencijalnih koruptivnih aktivnosti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi KS da u saradnji sa ZZO KS i zdravstvenim ustanovama izvrši analizu potreba ECMO aparata u zdravstvenim ustanovama KS, te da u skladu sa rezultatima analize ukoliko se ukaže potreba pokrene proceduru nabavke ECMO aparata koji će omogućiti dodatni nivo opremljenosti u borbi zdravstvenih radnika sa teškim kliničkim slikama  pacijenata, gdje respirator nije dovoljan.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona, ZZO KS

Senad Hasanović,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju da li je u toku proces izmjena pravilnika o policijskim
uniformama iz 2013 godine ili izrada novog pravilnika i kada se može očekivati da se
na tendere za nabavku uniformi policijskih službenika mogu prijaviti i domaće firme
koje proizvode uniforme

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

"Iz kojeg razloga je Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, koja se nalazila u prostorijama u Vrazovoj, izmještena u neuslovan prostor na Kovačima, koji teritorijalno ni ne pripada prostoru Općine Centar, posebno uzimajući u obzir da se ambulanta za istu namjenu za prostor Općine Stari Grad nalazi nedaleko, u prostorijama MZ Logavina?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva