Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Vedrana Vujović,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li će oblast slobode okupljanja u KS biti uređena u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama OSCE-a, Evropske komisije i preporuka civilnog društva, a na način da se izvrše izmjene postojećeg Zakona o slobodi okupljanja KS ili donese novi zakon

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS da u drugoj polovini 2024. godine predvidi sredstva u iznosu od približno 5 500 000 KM za isplatu razlike iznosa pojedinačne subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih po pozivu iz 2023. god.u visini od 10 000 KM

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem sljedeća pitanja:
1. Koliko djece trenutno koristi usluge produženog boravka?
2. Koliko škola u Kantonu Sarajevo ima produženi boravak i broj djece po školama?
3. Koliko ima angažovanih osoba u produženom boravku i koliko ih je povremeno na određeno i koliko na neodređeno vrijeme angažovano?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za izmjenu pedagoških standarda i normativa za osnovno i srednje obrazovanje, koji bi se omogućila i pored jednog psihologa i jednog i dopuna stručnih timova, na način da bi pored jednog psihologa i jednog pedagoga u timu bio i po jedan socijalni radnik

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS-premijeru da se sredstva planirana u Budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2023. godinu u iznosu od 200.000 KM isplati vatrogasnim društvima na području KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za umanjenje cijene zakupa za ustanovu Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-02/1-04-53807-16-1/24 od 01.02.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, Vlada Kantona

Belma Kapo,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija u kojoj je fazi riješavanje problema oko izmještanja Meatadontskog Centra sa područja MZ Crni Vrh Gorica iz neposredne blizine škole

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za adaptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod Šatora za led koji koriostehokejaški timovi za treninge

Proslijeđeno:
KJP ZOI84
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši izmjena Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostavraivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva i da se kroz tu izmjenu omogući refundacija nabavke komunikatora za neverbalnu djecu

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Colibri" proglasi udruženjem od posebnog interesa za Kanton Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju, obnovu i adaptaciju predškolskog odjela More nade koji je otvoren u sklopu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju saobraćajnice, ulica Vlakovo u Blažuju

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Elza Gaković,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i instalaciju tehnološki adekvatnog prečistača procjednih voda iz trupa deponije Smiljevići

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu Glavnog projekta kanalizacionog sistema prema idejnom rješenju prečistača Priboj za mjesne zajednice Dobroševići, Reljevo i Zabrđe

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, Vlada Kantona

Faruk Selmanović,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

inicijativa da se Skupštini KS dostavi Izvještaj o realizaciji Posebnog programa Vlade KS za unapređenje inkluzije u KS sa Informacijom o stanju i radu pet centara koji se bave odgojem i obaz.djece sa poteškoćama u razvoju u KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema ministru zdravstva za nabavku Lokomata za jednu od javnih zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Jasmin Šaljić,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u članu 2. Zakona o dopunskim pravima boraca KS, koji definiše kategorije pod pojmom "porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, branilac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, RVI, mirnodopski vojni

Proslijeđeno:
Komisija za boračka pitanja, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koliko osnovnih škola na području KS nema osiguran produženi boravak za djecu, u odnosu na ukupan broj osnovnih škola koje se nalaze na području KS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje novog Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Uredbe o općim uslovima za snadbjevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u skladu sa svojim nadležnostima Ministarstvo privrede KS i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva utvrde određene izmjene i dopune zakona i mjera i iste upute u dalju proceduru-vezano zasve učestalije napade naStoku

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši revizija inspekcijskog nalaza vezano za okolnosti suspenzije nastavnice Suade Karić u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je trenutno u otkaznom statusu

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi planiranja aktivnosti iz oblasti civilnog sektora za JU Centar za napredne tehnologije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi održavanja hitne tematske sjednice Skupštine KS sa ciljem preispitivanja svih reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u KS, posebno aktuelnog strateškog dokumenta SAFER

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi informacija o svim aktuelnim kreditnim zaduženjima sa potrošačke jedinice Ministarstva saobraćaja na način da se prezentira kreditno zaduženje u njegovom iznosu, u koje svrhe je izvršeno kr.zaduženje,kada, rok otplate.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja