Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Proslijeđeno:
Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pristupi izmjenama potrebnih probisa kako bi se omogućilo učešće predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u Komisiji za visoko obrazovanje Skupštine Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Proslijeđeno:
Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo sa naglaskom na Ministarstvo pravde i uprave da razmotre mogućnost proširivanja javnih priznanja Kantona Sarajevo i uspostavu priznanja "Jovan Divjak" za izniman doprinos obrazovanju i priznanje "Tetka Zilha" za nesebičan humanitarni rad.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da izvrši reviziju potreba za tehničkom podrškom u vidu kompjuterske opreme u obrazovnim institucijama u Kantonu Sarajevo te decidno dostavi rezultate iste kako bi napokon znali kolike su potrebe koje institucije

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje koje glasi: kolika je prosječna veličina razreda u svakoj od institucija osnovnog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, te koliko je unutar svake od navedenih obrazovnih institucija zastupljen broj časova održanih online u odnosu na standardni tip održavanja nastave?

Molim da mi se odgovori dostave hitno i sa jasnom distinkcijom između svake od institucija osnovnog obrazovanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Proslijeđeno:
KJKP Pokop
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE