Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Univerzitet u Sarajevu
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Proslijeđeno:
Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Proslijeđeno:
Komisija za boračka pitanja
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE

Bilsena Šahman,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za promociju automobila na električni pogon, građani bi trebali biti oslobođeni poreza pri kupovini takvih automobila . Građani koji imaju stare automobile a žele ih zamjeniti sa autima na električni pogon, da dobiju novčani podsticaj pri kupovini . Razmotriti I podsticaj za Taxi prevoz kako bi prešli na upotrebu ovakvih vozila .

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Damir Marjanović,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Da li su i u u kojem iznosu pojedini dekani, prodekani fakulteta UNSA isplatili sebi dodatna primanja, te na osnovu kojih ugovora su ta primanja ostvarili, i da li su u realizaciji aktivnosti koja su dovela do naplate tih primanja koristili resurse UNSA, te da li su te aktivnosti realizirali u zvanično radno vrijeme?

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Proslijeđeno:
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Metal export na zgradi u ulici Topal Osman-paše 12, općina Novo Sarajevo.

Prema tvrdnjama etažnih vlasnika upravnik ne vrši propisno redovno održavanje sistema grijanja zbog čega su radijatori često puni zraka, te ne griju.

Etažni vlasnici se također žale da im nisu dostupne informacije o utrošku njihovih sredstava sa računa zgrade, te molim da provjerite postupanje upravnika i predstavnika etažnih vlasnika po ovom pitanju, te naložite dostavljanje godišnjeg plana i izvještaja zainteresiranim etažnim vlasnicima.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na zgradi u ulici Kulovića 5, Općina Centar.

Prema tvrdnjama etažnih vlasnika upravnik nije izvršio hitnu ili nužnu opravku puknuća cijevi u haustoru, iako su majstori upravnika više puta dolazili na lice mjesta.

Etažni vlasnici izražavaju bojaznost budući su cijevi otvorene, a dolaze hladniji dani, te zbog toga može doći do njihovog smrzavanja i time do ugrožavanja imovine, zdravlja i života etažnih vlasnika.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika OKI Upravitelj na zgradi u ulici Semira Frašte 15, općina Novi Grad.

Etažni vlasnici traže da utvrdite zakonitost rashoda sa računa zgrade nastao 30.08.2021. broj naloga 25510066 za montažu tuš kabine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša