Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Dževad Poturak,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
svim ministarstvima
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
svim ministarstvima
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:

“Koliko je podnesenih i riješenih zahtjeva građana za isplatu obeštećenja, izgubljene dobiti zbog zabrane korištenja i raspolaganja zemljištem koje nije otkupljeno u vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“ u 2019/20. godini a kojim upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJU za zaštićena prirodna područja, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
: KJU "Porodično savjetovalište", Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona