Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Imajući u vidu da su završeni radovi na izgradnji šetnice na lijevoj obali Miljacke od mosta Ars Aevi do ulice Topal Osman-paše u dužini od 1200 metara, te s obzirom da je Kanton Sarajevo sufinansirao projekat molim da mi se dostavi informacija da li je i koliko iz budžeta Kantona Sarajevo uplaćeno Općini Novo Sarajevo za realizaciju ovog projekta.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za usvajanje Programa raspodjele finansijskih sredstva za 2020.godinu za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za provođenje i preispitivanje provođenja obaveza iz poglavlja IX Zakona o upotrebi znakovnog jezika u KS (tj. Članova 25, 26, 27, 28 i 29)”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Zvonko Marić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim odgovornim javnim organima i preduzećima ubrza radove na izgradnji Južne interkonekcije kao alternativnog pravca snabdjevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA BH-GAS D.O.O. SARAJEVO, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Ukidanje pravnog subjekta u lancu dopreme gasa

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO RUDARSTVA, INDUSTRIJE I ENERGETIKE FBIH, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA BH-GAS D.O.O. SARAJEVO, Vlada FBIH, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi ​SVA javna preduzeća, ustanove, kao i samostalne kantonalne organizacije dostave informacije o ​svakom pravnom licu koje ima dug prema njima, tražim spisak ​SVIH pravnih lica-dužnika bez obzira na njihov broj, visinu duga, period dugovanja. Tražena informacija odnosi se na dugove nastale od 2010. godine.

• Spisak pravnih lica-dužnika treba sadržavati:

1. Ime pravnog lica
2. Visinu ukupnog duga
3. Period nastanka duga
4. Informaciju da li je pravno lice na vrijeme utuženo zbog duga.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Molim ​Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da me obavijesti zašto nisu postupili po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo broj ​01-05-35430-2/19 od ​30.09.2019. godine jer se na web stranici Zavoda nalazi Bilten za mjesec oktobar koji nije u skladu sa Zaključkom.

Proslijeđeno:
JU Zavod za javno zdravstvo
Puni tekst pitanja:

Zahtijev upućen inspekciji na postupanje

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Požar na adresi Grbavička 6a

Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inspekcijski nadzor u ulici Stupska 19

Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi dostavite Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za provođenješumsko-uzgojnihradovairadova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u2019.godini,kao i informaciju o njegovom dosadašnjem izvršenju.

• Također molim da dostavite projekat ​"Monitoring zaštite šuma od požara i šumskih krađa uspostavom videonadzora, fizičkihpreprekasafizičkomitehničkomzaštitomuključujući i stacionarne rampe, a sve u cilju zaštite imovine Kantona Sarajevo" i i informaciju o njegovom dosadašnjem izvršenju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo privrede, Uprava za šumarstvo, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Zahvaljujem se na odgovoru broj ​14-02-05-03730-1/19 od ​07.11.2019​. godine, te molim za pojašnjenje zašto ste kod nekih predstavnika etažnih vlasnika prihvatali samo izjavu bez ikakvih konkretnih dokaza da su pozvali ili održali redovni obavezni skup etažnih vlasnika. Naročito je interesantno da se u svim slučajevima pozivu nije niko odazvao.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da donese odluku kojom će naložiti da se važeći cjenovnici usluga za posjetitelje Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja dopune:
1. RVI - ne plaća se uz dokument,
2. Porodice šehida i poginulih boraca - ne plaća se uz dokument,
3. Osobe sa invaliditetom - ne plaća se uz dokument.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja da obezbijedi sredstva izradu projektne dokumentacije i za rekonstrukciju i izgradnju puta na dionici Smucka-Orahovica na Općini Hadžići.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija da direktor JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” dr. Kulić nabavlja akreditacije zaposlenima u iznosu od 38,00 KM? Svi znamo da akreditacija košta 5,00 KM. Usluge Domova zdravlja su jako loše, pacijenti se naručuju a nema reagenasa, aparati su stari, nema medicinskog kadra, a direktor naručuje akreditacije.
• Tražim da mi dostavite svu dokumentaciju o nabavci akreditacija sa svim pristiglim ponudama, odluku direktora o kupovini iste, kao i da nadležno ministarstvo i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom izvrše kontrolu te nabavke?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i Ministarstvu komunalne privrede Kantona Sarajevo za izgradnju trotoara i ulične rasvjete uz magistralni put M17 na dijelu puta od Mostarskog raskršća do Hadžića.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za finansiranje uređenja dijela izletišta, odnosno izgradnju novih i sanaciju postojećih sadržaja i opreme za održavanje sportsko-rekreativnog izletišta Kraljevac na općini Hadžići u iznosu od 30.000,00 KM .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 346.677,60 KM sa PDV-om za rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnice Trzanj-Odžak sa oborinskom i propustom preko rijeke Korča.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja da obezbijedi sredstva u iznosu od cca 1.000.000,00 KM za rekonstrukciju i izgradnju puta na dionici ulica XII Hercegovačka - Ban Brdo na Općini Hadžići.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

• S obzirom da je eskalirala situacija u Hadžićima zbog velikog broja migranata, te da se slobodno kreću po teritoriji Općine Hadžići pitam policijskog komesara Nusreta Selimovića i ministra unutrašnjih poslova Admira Katicu šta će poduzeti? Da li će povećati broj patrolnih vozila, broj policijskih službenika, da li planiraju pokriti video nadzorom škole, autobuska stajališta i mjesta gdje je zabilježen najveći broj napada na građane?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativu prema nadležnom resornom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da se izvrši adapacija postojećeg objekta područne skole Budišići koja pripada O.Š. „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća, na lokaciji Budišići.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja da u skladu sa članom 86. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 30/17) izradi pravilnik kojim se definiše postupak i način uklanjanja oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina te da pristupi izradi propisa o visini troškova premještanja vozila i olupina u skladu sa pomenutim Zakonom.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se za Škole skijanja obezbijedi kupovina dječijih SKI karata po 50% nižim cijenama od trenutno predloženih bez obzira na broj upisane djece u SKI škole ili da se instruktorima koji potpišu Ugovor sa JP ZOI 84 obezbijedi kupovina takozvanih tačkica za stazu K1.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona