Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Koja je odgovornost ministarstva, koje aktivnosti provodi po pitanju dopisa Školskog odbora Elektrotehničke škole za energetiku obzirom da je ministrastvo odobrili procuduru i dalo saglasnost da direktor može uz ovlaštenje vd predsjednika ŠO potpisati završeni proces imenovanja po postupku Javnog poziva za izbor i imenovanje direktora škole.
• Isto tako molim ministarsvo da se očituje po pitanju navoda da su se poslovni prostori u školi u prošlosti izdavali po manjim cijenama zakupa za m2 od moguće i da se kvadratura u ugovorima nije navodila stvarna već umanjena i koja je šteta učinjena po ovom osnovu kako po budžet škole, ministrastva i KS.
• Obzirom na dopis koji smo dobili 24 i 28.10.2019 godine od strane Školskog odbora molim Vas za pojašnjenje i odgovor kao i na iskazane primjedbe po navedenim problemima?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za otvaranje centra za plaćanje komunalnih usluga na podrućju Općine Ilidža kao i da ministrastvo planira sredstva za ovu namjenu u budžetu za 2020 godinu”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

“Koji je trenutni broj zahtjeva u postupku dodjele prava na koncesiju, koji su konkretno zahtjevi u pitanju i kada su podnošeni ministrastvu?”

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rekonstrukciju pijace Telali te prilagodbu iste ambijentu Baščaršije”.

Proslijeđeno:
KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

“Kada će se izvršiti prijem i preuzeti upravljanje nad izgrađenom vodovodnom mrežom Nahorevo, Nahorevska brda, Muharemovići i Selja koju realizuje Općina Centar?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rješavanje problema odvožnje otpada, ulici Tome Mendeša, od br. 34 do br. 44 u Općini Vogošća”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaposlenih steklo pravo i penzionisano u 2019.godini.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Koje aktivnosti provodi ministrastvo u saradnji sa Općinom Vogošća na rješavanju urgencije podnesene ministrastvu 17.10.2019. godine od strane građana naselja Donji Hotonj vezano za problem sa odlaganjem otpada?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Hamed Aljović,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti prema Upravnom odboru JU“Djeca Sarajeva“ koji je izabrao VD direktorice koja ne ispunjava uslove propisane zakonom i ostalim važećim propisima.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo za borčka pitanja Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Trnovo izgradi spomen obilježje ratnom komadantu 1. Viteške motorizovane brigade Enveru Šehović u rodnom selu Bujakovina-Mrežica, Općina Foča”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti da se obustavi organizonavana krađa šume na području MZ Tarčin, Općina Hadzić i MZ Rakovic, Općina Ilidza. Sve gore navedeno se odvija u saradnji sa pojedinim radnicima MUP-a i šumarima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo privrede KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti da se obustavi organizonavana krađa šume na području MZ Tarčin, Općina Hadzić i MZ Rakovic, Općina Ilidza. Sve gore navedeno se odvija u saradnji sa pojedinim radnicima MUP-a i šumarima.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Haris Pleho,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

- “Da li Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima informaciju iz kojih rudnika na teritoriji BIH je dozvoljeno prodavati i upotrebljavati ugalj shodno članu 17. stav (1) Odluke 0 zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16)?
Prema informacijama koje posjedujem Ministarstvo je obavljalo analize 2013. godine, da li postoje neke novije analize?
Molim da mi dostavite rezultate provedenih analiza.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

- “Molim Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS da me obavijeste da li je Ministarstvo prilikom dodjele subvencija za grijanje vodilo računa da građani koji dobijaju subvenciju, a pri tome nabavljaju ugalj kao ogrjevno sredstvo poštuju zakonsku obavezu shodno članu 17. stav (1) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16).
Napominjem da ovdje nije riječ o zabrani nabavljanja uglja, nego o poštivanju zakonske odluke u vezi sa njegovom kvalitetom.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se objedine javne nabavke za notarske i advokatske usluge za sva ministarstva, javne ustanove i preduzeća kako bi se trošak za takve usluge smanjio ili da se razmotri upošljavanje novih pravnika ukoliko bi to bila jeftinija opcija od objedinjavanja javnih nabavki.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Igor Stojanović,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za izradu Strategije o razvoju sporta u Kantonu Sarajevo sa kriterijima za dodjelu sredstava”. 

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

• Ako je inspekcijski nalaz utvrdio da je Asim Torlak kao direktor OŠ "Hasan Kikić" zloupotrijebio svoj položaj i zaposlio suprugu mimo konkursa, nakon čega je 2017.te godine naloženo Ministarstvu da pokrene smjenu Asima Torlaka. Gospodin Torlak je nakon toga podnio ostavku i dobio posao kao nastavnik geografije u OŠ "Safet Beg Bašagić".
• Moje pitanje je kako je moguće i kakve posljedice možemo očekivati po najmlađe učenike kada uče od nekoga protiv koga se vodi krivični postupak zbog nepotizma?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Izmjene člana 135. Zakona o socijalnoj zaštiti

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona