Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
1. U sklopu razvoja Galas laboratorije koji proizvodi su uvedeni, kad i koji su u pipremi?
2. Sa kojim podugovaračima je JUAS u periodu 2019., 2020. i 2021. do momenta postavljanja pitanja
potpisan ugovor i u kojem iznosu?
3. Koliki je prihod po osnovu proizvoda Galas laboratorije je JUAS ostvarila u 2019., 2020. i koji je
planiran po istom osnovu za 2021.godinu?
4. Da li se vrši ili je u planu plasiranje i prodaja Galas proizvoda u nekim drugim prodajnim mjestima,
apotekama, prodajnim lancima i sl., ako da u kojim?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
1. Da li je izrađen Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Kantona Sarajevo za
period od 2019. do 2021. godine za 2020.godinu i kada će isti biti dostavljen Skupštini
na razmatranje?
2. Koji je broj korisnika porodiljskog odnosno roditeljskog odsustva (broj naknada
umjesto plaće ženi - maji i broj naknada umjesto plaće muškaracu – ocu djeteta)
finansiran iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku 2020. godine i koji je iznos naknade?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
28.04.2021

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo
Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik HETIG d.d. i METAL-EXPORT-UPRAVITELJ d.o.o. , a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

"Zbog sve većeg broja naloga Ministarstva za vraćanje protuzakoniti rasiodovanii novčanii sredstava sa račune zgrada i utvrđenii nepravilnost prilikom nadzora iniciranii od strane zastupnika Skupštne antona Sarajevo ljubazno molim da uputte posljednje upozorenje upravnicimaO IUpraviteljd.o.o.iSarajevostand.d.dasvojeposlovanjevrateuokvireZakonao upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17) jer će u protvnom odlukom Skupštne antona Sarajevo bit zatraženo ukidanje rješenja za obavljanje poslova upravnika siodno članu 21. stav (1) tačke c) i f)."

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

"Molim da u okviru svoje nadležnost izvršite nadzor nad radom Općine Ilidža i njene Službe za prostorno uređenje po pitanju zakonitog rada na predmetu legalizacije nelegalnog objekta restorana “Labud” na Vrelu Bosne akt broj 03-23-3796/06 od 10.10.2006. Godine.
Prekid na radu u ovom predmetu je okončan do donošenja Prostornog plana posebnog područja “Vrela Bosne”, međutm zanemarene su ostale činjenice i zakonski propisi kao što je ona da je objekat u Prvoj zaštćenoj zoni-Nukleus shodno Zakonu o proglašenju Spomenika prirode “Vrelo Bosne” (Službene novine KS 06/10) na koje se primjenjuju ostali važeći propisi iz oblast zaštte prirode prevashodno Zakon o zaštt prirode FBIH (Službene novine FBIH 66/13) i Pravilnika o uvjetma pristupa zaštćenom području (Službene novine FBIH 33/03), te da se legalizacija ne može izvršit."

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

"Shodno utvrđenoj činjenici tokom inspekcijskog nadzora nad korištenjem zajedničke potrošnje električne energije za reklame na fasadama uvidom u službenu evidenciju JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elelektrodistribucija" Sarajevo, utvrdili ste da B-TIM d.o.o. nije registrovan kao krajnji kupac B-TIM d.o.o. na adresi Džemala Bijedića 279 K i 279 L, te s tm u vezi kantonalni elektroenergetski inspektor nije našao B-TIM d.o.o. kao potrošača, molim da istu činjenicu provjerite na ostalim lamelama naselja Bulevar ( A1 ,A2,A3, i A4,A5,A6) na adresama Džemala Bijedića 279B, 279C i Džemala Bijedića 279D, 279E."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada FBIH
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Opća bolnica
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo
Puni tekst pitanja:

"Još 22.12.2020. godine potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji i formiranju nove kreditne linije putem Kreditno–garantnog fonda sa direktorom Sarajevske razvojne agencije (SERDA).
Ovaj protokol je imao za cilj plasirati sredstva u iznosu od dva i po miliona KM, kako bi se malim i srednjim preduzećima pružila podrška za prevladavanje posljedica koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa.
Molim da mi dostavite informaciju zašto sredstva Kreditno - garantnog fonda Vlade Kantona Sarajevo i nakon 3mjeseca od kada je nova Vlada imenovana još stoje kod Serde i nisu plasirana?
Da li smatrate da taj vid pomoći malim i srednjim preduzećima nije prioritet ili postoje određeni problemi sa plasmanom tih sredstava?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija
Puni tekst pitanja:

"Molim Općinu Ilidža i Službu za prostorno uređenje da me obavijest o status predmeta za legalizaciju nelegalnog objekta restorana “Labud” na Vrelu Bosne akt broj 03-23-3796/06 od 10.10.2006. godine, te molim Općinu Ilidža i njenog načelnika da me također izvijest o namjerama u vezi ovog predmeta."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Općina Ilidža