Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Univerzitet u Sarajevu
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Univerzitet u Sarajevu
Proslijeđeno:
Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Bilsena Šahman,

Saziv: Aktuelni
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za promociju automobila na električni pogon, građani bi trebali biti oslobođeni poreza pri kupovini takvih automobila . Građani koji imaju stare automobile a žele ih zamjeniti sa autima na električni pogon, da dobiju novčani podsticaj pri kupovini . Razmotriti I podsticaj za Taxi prevoz kako bi prešli na upotrebu ovakvih vozila .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja