Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Davor Čičić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Zvod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS izradi elaborat o zaštiti kako bi se zaštitio objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ulica Aleja lipa 56, lociran k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II

Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta KS broj: 12/01-04-46892-27-1/23 od 12.01.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za omogućavanje korištenja službenog parkinga Skupštine KS predsjednicima klubova zastupnika u Skupštini KS u vrijeme radnog vremena

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izdvajanje sredstava za pomoć studentima iz Palestine koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u KS uz sredstava tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poveća sigurnost učenika i učenica OŠ Osman Nuri Hadžić prilikom prelaska ulice do škole

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu dokumenta analize aktivnih politika zapošljavanja i prijedloga novih mjera sa ciljem smanjenja nezaposlenosti na području Kantona Sarajevo

Odgovor:

Odgovor JU "Služba za zapošljavanje KS, broj: 04/1-34-0/65/24 od 30.01.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koja je upravna mjera izrečena u inspekcijskom nadzoru izvršenog 10.7.2023. godine u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu?

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Inicijativa resornom ministarstvu da se žurno uključi u aktivnosti uspostavljanja neophodne komunikacije i saradnje između direktora i radnika Elektrotehničke škole za energetiku i rješavanju problematike narušenih međuljudskih odnosa, prijava o mobingu..

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši inspekcijski nadzor u Ministarstvu zdravstva KS vezano za postupak izdavanja Rješenja i potpisanih ugovora za obavljanje pripravničkog staža za zubne tehničare u JU Dom zdravlja KS radi uvida u zakonitost izdatih rješenja..

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

iInicijativa da se izvrše provjere na kojim sjednicama Školskog odbora je razmatrana problematika narušenih međuljudskih odnosa, prijava o nezakonitom radu Uprave i nepoštovanj8u zakonskih propisa u Elektrotehničkoj Školi za energetiku?

Proslijeđeno:
Elektrotehnička škola za energetiku u Sarajevu
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za detaljam pregled inspekcijskih nadzora obavljenih u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu za period od 2020. do danas, koji će osim broja pregleda sadržati jasnu naznaku i opis vrste utvrđenog prekršaja, izrečenih mjera i kazni

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje zašto KJKP ViK d.o.o. Odbija preuzeti obaveze vezane za vodovod Nahorevo od strane Općine Centar?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno izvrši preraspodjela sredstava kako bi osigurali nedostajuća sredstva za normalno funkcionisanje J.U Studentski Centar Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pomoć etažnim vlasnicima i privrednim subjektima u ulici Radenka Abazovića u sanaciji štete nastale požarom na lokaciji Pijaca Kvadrant, kao i za pomoć za sanaciju štete za KJP Tržnice-pijace Sarajevo i njihove korisnike

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Samir Avdić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi sa eventualnom intervencijom s obzirom na elementarnu nepogodu od 03.11.2023. godine koja je uzrokovala veliku štetu na trening centru FK Igman Ilidža

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi i Skupštini KS da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Šta ste planirali u narednom periodu za nesmetano odvijanje autobuskog saobraćaja na linijama Hrasnica-Ilidža i Ilidža-S.Kolonija, kao i na drugim linijama, posebno Ilidža-Vlakovo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Kada će radnice koje rade na čišćenju vozila GRASA-a biti primljene u stalni radni odnos, jer su potrebne preduzeću koje je tražilo prijem istih?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja

Vedrana Vujović,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi odgovorite i dostavite informacije vezane za projekat SchoolFood4Change a koja se tiču:članova i članica grupe koji učestvuju u projektu, partnere na projektu, obrazovno-odgojne javne ustanove koje će realizovati projekat, vremenski rok..?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Adi Kalem,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izgradnju i rekonstrukciju dijela 0 (nulte) transverzale od ul.Zmaja od Bosne a do raskrsnice sa Vilsonovim šetalištem u dužini od 220 m

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve KS, broj: 01-04-45131-12/23 A.J. od 08.01.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa retroreflktirajućih narukvica/trakica

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, VIJEĆE ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA NA CESTAMA U KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obezbjeđenje dovoljnog broja kemoterapija za oboljele od karcinoma u KS

Proslijeđeno:
Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za unapređenje održavanja javne rasvjete u KS (posebice obrazovnih ustanova)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostave podaci o mladim ljudima koji su u protekle dvije školske godine tokom svog obrazovanja u srednjim školama KS počinili neka od sljedećih djela kao što su: krađa, konzumiranje, podsticanje na konzumiranje, odnosno pomaganje..?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Da li je moguće dobiti tačne podatke za period od 01.01.2022. godine do danas kome su, po kojim uslovimai kriterijima, ustanove kulture dodjeljivale prostore pod zakup..

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU BKC, JU Kamerni teatar ’55, Sarajevo, JU Narodno pozorište Sarajevo, JU Pozorište mladih Sarajevo, JU Sarajevski ratni teatar - SARTR, Ministarstvo kulture i sporta

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je svaka odgojno-obrazovna ustanova u KS uspostavila tim za upravljanje kriznim događajima (TUKD)?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje