Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Bilsena Šahman,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da izvrši izmjene i dopune ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU KANTONA SARAJEVO.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima Vlasti Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Damir Marjanović,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za rješavanje izmjena zakona iz oblasti obrazovanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS “da se po hitnom postupku Skupštini Kantona Sarajevo dostavi materijal prezentiran na tematskoj sjednici vezano za strategiju razvoja obrazovanja i znanstveno istraživačkog rada u Kantonu Sarajevo, a u cilju ispunjavanja jednoga od zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo, kojim se propisuje usvajanje ovoga dokumenta u finalnom obliku u naredna 4 mjeseca”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za rješavanje problema prevoza učenika OŠ Nafija Sarajlić.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS i Ministarstvu saobraćaja KS “da se obezbijedi vandredni prevoz za učenice i učenike Osnovne škole Nafija Sarajlić sa prostora Nahoreva i Poljina sve dok se gradski prevoz na postojećim linijama u potpunosti ne stabilizira”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Damir Nikšić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li Komisija za pravdu i ljudska prava i građanske slobode još uvijek postoji, zasjeda tj. koliko se puta do sada sastala?

Proslijeđeno:
Komisija za pravdu ljudska prava i građanske slobode

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obnovu toaleta u Prvoj osnovnoj školi Ilidža

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

pitanje upućeno JU Studentski centar Sarajevo

Proslijeđeno:
JU Studentski centar, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Hadžići, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Da li KCUS posjeduje opremu za obnavljanje neonatalnog skringa sluha

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KCUS
Puni tekst pitanja:

Zapošljavanje socijalnih radnika i psihologa u osnovnim školama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Nezadovoljstvo u vezi neodgovorenog pitanja

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu za postavljanje radara na relaciji Hadžići-Pazarić, mjesto Gradac.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Hadžići
Puni tekst pitanja:

Pitanje o namjenskim sredstvima JU Studentski centar Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Formiranje tima palijativne njege

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Hadžići, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Uvođenje neonatalnog skrininga sluha u Općoj bolnici i KCUS

Proslijeđeno:
KCUS, Ministarstvo zdravstva, Opća bolnica
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje za JU STUDENTSKI CENTAR.

Proslijeđeno:
JU Studentski centar, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Dževad Poturak,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da mi odgovore da li JU Dom zdravlja KS ima višak stomatologa?

• Molim da mi se dostavi spisak uposlenih stomatologa od 2015. godine do danas sa datumom zasnivanja radnog odnosa.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa koja se odnosi na postavljanje kontejnera ili kanti za odlaganje smjeća u naselju Močila i Močila Terezije u Općini Stari Grad.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Elvedin Okerić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da organizuje rad Područne ambulante u naselju Binježevo u skladu sa potrebama stanovništva.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa u saradnji sa Vijećem roditelja Srednje škole Peta gimnazija podnosim inicijativu o nabavci skijaške opreme za učenike ove škole.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se na dijelu ulice Azize Šaćirbegović na dionici saobraćajnice od zgrade „Bosmala“ do „Robota“ Hrasno postavi horizontalna i vertikalna signalizacija, video nadzorni sistem za mjerenje brzine kretanja vozila kao i „ležećih policajaca“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona