Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak 40.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

15. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2017. godine


16. Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


17. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2017.godinu


18. Informacija o počinjenim političkim ubistvima u Kantonu Sarajevo


19. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


40.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


3. a)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b)Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pečatu Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo


6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava- hitni postupak


7. Nacrt zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone


8. Verifikacija odluka Odbora za dodjelu javnih priznanja Kantona Sarajevo;


9. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2018. godine


10. b. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


10. a. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


ZAPISNICI STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


39.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi Prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


3. Nacrt strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


4. Nacrt strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2018.godinu


6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja “Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe sa Ipsa institutom d.o.o Sarajevo u svrhu oblikovanja građevinske parcele


8. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove “Jedanaesta osnovna škola“ Ilidža


9. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni naziva osnovnoj školi na području općine Novi Grad ("Službene novine Kantona Sarajevo,44/16");


10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH“


11. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo a)Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za period od 20.01.2018. godine do 28.02.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 20.01.2018. godine do 28.02.2018. godine; b)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za izvještajni period od 20.01.2018. godine do 20.02.2018. godine sa pokazateljima od donošenja Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24243/17 od 31.07.2017. godine