Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak 43.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

28. d. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo


28. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Centar Skenderija” d.o.o. Sarajevo


29. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo


29. c. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo


29. e. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo


29. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža


29. d. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo


30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Safeta Pozderovića u svrhu realizacije Odluke o dopunama odluke o usvajanju projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 92-95“- podprojekta stavljanja u funkciju i preuređenja restorana „Kon-Tiki“ u spomen obilježje-Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine


31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o statusnoj promjeni Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida


32. g. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu


32. d. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu


32. l. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu


32. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu


32. i. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2018. godinu


32. f. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu


32. c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu


32. k. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu


32. h. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2018. godinu


32. e. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2018. godinu


32. m. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu


32. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu


32. j. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu


33. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola “ANEKS”;


34. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2017. godinu


34. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu


34. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2017. godinu


34. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2017. godinu


34. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2017. godinu


34. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2017. godinu;


35. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu