Tačke dnevnog reda po sjednicama

23.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2019. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2019. godine


Nastavak rada 22.Radne sjednice

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


3. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


6. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


7. Nacrt zakona o kažnjavanju govora mržnje Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2020. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2020. godinu


22. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Skupštine Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


21.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo


2. b. Informacija o zagađenju zraka u Kantonu Sarajevo


3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo


4. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


20. sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo.


NASTAVAK RADA 19.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2020. godine


3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine;


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2020. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


NASTAVAK RADA 18.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo


17.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo Dnevni red nije usvojen

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2019. godine;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA