Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu sa Programom rada za 2022. godinu (sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu i Izvještajem interne revizije o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu sa Programom rada za 2022. godinu (sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu i Izvještajem interne revizije o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za period od 1.1.-31.12.2021. godine);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
20
Protiv: 
1