Tačke dnevnog reda po sjednicama

40.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo ONLINE

7. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta na adresi Huseina Đoze broj 238E, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fazlić Ismet);


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I NASTAVAK 39.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

8. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


9. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem;


10. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu sa finansijskim izvještajem;


39. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo,


3. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju


4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu;


5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola ,,ŠIP”;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje "SREDNJA POSLOVNA ŠKOLA“ Ilidža;


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mrzić Đemila);


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2021. godine


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2022. - 2024. godina


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period januar-mart 2021. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


I Nastavak 38 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

45. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


20. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine


23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2020. godinu;


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2020. godinu;


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2020. godinu


26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2020. godinu;


27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2020. godinu;


28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2019. godinu;


29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar – SARTR za 2020. godinu;


30. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2020. godinu;


31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2020. godinu


32. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2020. godinu