Tačke dnevnog reda po sjednicama

IV nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

8. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2022. godinu;


8. m. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2022. godinu;


8. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2022. godinu


8. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2022. godinu;


8. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Collegium artisticum, Sarajevo za 2022. godinu;


8. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES – Međunarodniteatarski festival – Scena MESS za 2022. godinu


8. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitukulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2022. godinu;


8. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2022. godinu;


8. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2022. godinu;


8. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo za 2022. godinu;


9. c. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. e. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. h. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. b. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. f. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


10. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


11. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2022. godinu


12. b. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine:


12. a. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart – septembar 2022. godine;


13. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2022.godinu ;


14. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


III nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

7. e. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “PARK” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. b. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “POKOP” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. g. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. f. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;