Tačke dnevnog reda po sjednicama

41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

7. d. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2018. godinu;


7. l. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


7. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2018. godinu


7. i. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2018. godinu


7. f. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2018. godinu


7. c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2018. godinu


7. k. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“, Sarajevo za 2018. godinu;


7. h. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2018. godinu


7. e. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2018. godinu


7. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2018. godinu;


7. j. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2018. godinu


9. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2018. godinu;


11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;


12. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2017. godinu.


13. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


- Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I SRENOGRAM SA 39.RADNE SJEDNICE


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2018. godine; -Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2018. godine;


Nastavak 40.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Osnovne škole "Maarif Primary School" (Osnovna škola "Maarif");


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Srednje škole „Maarif Highschool" (Srednja škola "Maarif");


13. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari grad -MZ "Širokača";


14. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu";


15. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2017. godine


16. Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


17. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2017.godinu


18. Informacija o počinjenim političkim ubistvima u Kantonu Sarajevo


19. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo