Tačke dnevnog reda po sjednicama

28.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

8. h. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu


8. e. Prijedlog dluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu


8. m. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu;


8. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu


8. j. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu


8. g. Prijedlog dluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu;


8. d. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu


9. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo;


9. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2016. godini


ZAPISNICI I STENOGRAMI


STAVOVI VLADE KANTONA SARAJEVO


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period februar 2017. godine


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2016. godine;


Nastavak rada 27. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu hitni postupak


10. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar 2016.godine -decembar 2016.godine


11. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


27.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


3. Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;


4. Prijedlog Zakona o srednjem obrazovanju


5. Verifikacija odluka Odbora za dodjelu javnih priznanja Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o usvajanju Plana restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo za potpis predugovora i ugovora o kupnji stanova i udruživanja sredstava za kupnju i sličnih pravnih poslova kojim Ministarstvo za boračka pitanja dodjeljuje stanove u vlasništvo, a nakon prethodne saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo


8. a. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode a) Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 5 stanova sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 301.879,20 KM, b) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 13 stanova sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 907.857,30 KM i obavezom krajnjih korisnika od 91.301,70 KM i c) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između Numen doo Sarajevo kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 3 stana sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 252.800,00 KM i obavezu krajnjih korisnika od 13.287,80 KM.


9. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Nastavak rada 26.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

6. b. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Odbora za žalbe javnosti


6. a. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za žalbe javnosti;


7. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2017. godine ;