Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak rada 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. f. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu


11. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej Sarajevo za 2016. godinu


11. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kamerni teatar'55 Sarajevo za 2016. godinu


11. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo za 2016. godinu


11. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2016. godinu


11. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Historijski arhiv Sarajevo za 2016. godinu


11. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Pozorište mladih Sarajevo za 2016. godinu


11. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU MESS-Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2016. godinu


11. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej "Alija Izetbegović" za 2016. godinu


11. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2016. godinu


11. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2016. godinu


11. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2016. godinu


11. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Biblioteka Sarajevo za 2016. godinu


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01. - 31.12.2016. godine


13. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2016. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka , sa prijedlogom mjera i aktivnosti


14. Informacija Ministarstva saobračaja Kantona Sarajevo o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. isključivanjem rada upravljačkih tijela i postavljanjem privremenog upravitelja;


15. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


INFORMATIVNI MATERIJALI


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


30.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Nastavak rada 29.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

6. Prijedlog zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo


7. Prijedlog odluke o usvajanju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Prijedlogom odluke o provođenju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine i Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi i javnom uvidu na Nacrt “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine


8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo";


9. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2016. godine;


10. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2016. godinu;


11. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2016. godini


12. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2016. godini


13. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2016. godini;


14. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;