Tačke dnevnog reda po sjednicama

34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Anexa na Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija broj OPU-IP: 373/2017 od 03.05.2017. godine, koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim je izmjenjena obaveza Ministarstva za boračka pitanja tako da umjesto 907.857,30 KM koliko je bilo predviđeno osnovnim Ugovorom koji je predmet Anexa, obaveza treba iznositi 988.957,20 KM;


15. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu;


16. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2017. godine


STENOGRAMI I ZAPISNICI


Nastavak rada 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu


10. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2016. godinu


10. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu


11. c. Izvještaj o poslovanju KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


11. f. Izvještaj o poslovanju KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


11. e. Izvještaj o poslovanju KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


11. b. Izvještaj o poslovanju KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


11. d. Izvještaj o poslovanju KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


11. a. Izvještaj o poslovanju KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2016. godinu


13. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima


14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2016. godinu


15. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu


16. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2017godine;


17. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2016. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2017. godinu.


18. Izvještaj o kriminalitetu, javnom redu i miru i saobraćaju na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2017. godine