Tačke dnevnog reda po sjednicama

37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

26. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


27. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. e. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. b. Izvještaj o poslovanju KJP “ Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža, za 2016. godinu


27. d. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. a. Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


28. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka


29. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu


ZAPISNIK I STENOGRAM


Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po javnom pozivu od 06.06. i 07.06.2016. godine i Programa sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve", po javnom pozivu od 17.04.2017. godine;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2017. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


36.Radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a)Informacija Uprave KJKP "Vodovod i Kanalizacija " d.o.o. Sarajevo za period od 17.10.-10.11.2017. godine, Izvještaj o radu v.d. članova Skupštine KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 31.07-10.11.2017. godine i Izvještaj o radu Nadzornog odbora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 20.09.2017. godine do 14.11.2017. godine, o poduzetim aktivnostima; b)Informacija privremenog upravitelja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo u periodu od tri mjeseca;


3. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


4. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo-hitni postupak


6. Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, uz predložene korekcije date u Mišljenju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu i na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu


12. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja “Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići”.


13. Prijedlog odluke kojom se prihvata notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo;


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora – bolničkog kompleksa bivše klinike za kožno-venerične bolesti “Dr. Ernest Grin”;


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o nastavku realizacije Projekta “Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, po principu ROU-BAU, lokalitet Šip, općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe”


16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tjela Skupštine Kantona Sarajevo;


17. Prijedlog programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018.godinu