Tačke dnevnog reda po sjednicama

25.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

7. c. Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE - SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu


7. e. Izvještaj o poslovanju KJKP „POKOP “ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. b. Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. g. Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. d. Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. a. Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


8. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


9. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar - mart 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2020. godine


Informacija Vlade Kantona Sarajevo o poduzetim akitvnostima po resorima u vezi sporovođenja mjera radi sprječavanja širenja zarazne bolesti koronavirus


ZAPISNICI I STENOGRAMI


RADNA TIJELA


Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2019. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2020. godine


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period septembar-decembar 2019. godine


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2019. godinu;


9.Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo -hitni postupak


2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu -hitni postupak


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu -hitni postupak;


4. Informacija o nabavci zaštitnih maski maski od firme PANTA REI doo Sarajevo


24.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu


4. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa druge strane bez naknade


7. Prijedlog Programa rada SKS za 2020. godinu


8. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2020. godine


9. Informacija Vlade Kantona Sarajevo i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, o poduzetim akitvnostima po resorima u vezi sporovođenja mjera radi sprječavanja širenja zarazne bolesti koronavirus