Tačke dnevnog reda po sjednicama

36.Radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

IZVJESTAJI RADNIH TJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2017. godine


ZAPISNIK I STENOGRAM


35.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu;


3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo-hitni postupak


5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - hitni postupak


6. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


7. a)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma kojim se Općina Centar Sarajevo i Kanton Sarajevo obavezuju da povuku tužbeni i protivtužbeni zahtjev ; b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o korištenju dijela poslovne zgrade između Općine Centar Sarajevo i Kantona Sarajevo. Predmet Ugovora je korištenje dijela poslovne zgrade u ulici Reisa Džemaludina Čauševića 1, ukupne površine 2985 m2,, koja se koristi za potrebe organa Kantona Sarajevo;


8. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016.godinu;


9. Elaborat - Inicijativa za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji;


10. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


ZAPISNIK I STENOGRAM


1. Izvještaj o radu Policijskog komesara za period maj-august 2017. godine; 2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2017. godine; 3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2017. godine;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu-hitni postupak


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu-hitni postupak


4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-hitni postupak


5. Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije


6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;


7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju člana Nezavisnog odbora


8. a. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;


8. b. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;


9. Prijedlog odluke o izdvajanju Organizacione jedinice “Collegium artisticum” iz Javne ustanove “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” u samostalnu javnu ustanovu;


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu Kantona Sarajevo”;


11. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


12. Prijedlog odluke o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo;


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva zemljišta na Državu Bosnu i Hercegovinu za potrebe Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine;