Tačke dnevnog reda po sjednicama

13. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

5. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu;


6. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu;


7. Prijedlog Zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2024. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2024. godinu;


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2024. godinu


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Memorijalni centar Sarajevo“;


11. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta „Gradski prijevoz Sarajevo-dodatna sredstva“;


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


-Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period januar-mart 2023. godine


Zapisniksa stenogramom sa 12.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-septembar 2023. godine;


-Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period 01.april-30. juni 2023. godine


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2023. godine


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2023. godine;


III nastavak 10. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu, sa prilozima


10. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu


11. Izvještaj o radu za 2022. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2022.godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”


12. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu


13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2022. godinu


12.radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu;


3. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2024.godinu;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


11.radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;


II Nastavak 10. radne sjednice Skupštine Kantona sarajevo

8. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


8. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


8. b. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu