Tačke dnevnog reda po sjednicama

23.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2019. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2019. godine


Informacija o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2020. godine


Informacija o donošenju Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo


ZAPISNIK I STENOGRAM


Informacija o unapređenju Programa obavezne imunizacije u Kantonu Sarajevo


Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa Programa javnih radova “570”, po javnom pozivu od 22.08.2018. godine;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobračaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2019. godine


Nastavak rada 22.Radne sjednice

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


3. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


6. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


7. Nacrt zakona o kažnjavanju govora mržnje Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2020. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2020. godinu


22. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Skupštine Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


21.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. b. Informacija o zagađenju zraka u Kantonu Sarajevo


2. a. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo


3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo


4. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


20. sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo.


NASTAVAK RADA 19.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori