Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;