Prijedlog Odluke, kojom se daje saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravi policije da Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dodijeli u vlasništvo opremu, koja se vodi u modulu stalnih sredst

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke, kojom se daje saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravi policije da Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dodijeli u vlasništvo opremu, koja se vodi u modulu stalnih sredstava navedenog Ministarstva - Uprave policije;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26