Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2023. godinu;