Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak 13. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

20. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2018. godinu


13.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.03. do 30.06.2019. godine;


3. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;


3. a. Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo


4. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova Odbora za žalbe javnosti


5. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate naknada za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo";


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”;


8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo“.


9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kantona Sarajevo i Jašarević Adema u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj.


11. Prijedlogodluke o davanju imena parku na području Općine Centar, na lokalitetu MZ "Trg oslobođenja-Centar";


Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2018. godinu


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2019. godine


Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2018. godinu (zbirno)


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2019. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2019. godine


Izvještaji radnih tijela


Informacija Nezavisnog odbora o predmetu Edin Gačić


ZAPISNICI I STENOGRAMI


12.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo -skraćeni postupak;


3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija


4. Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi;


5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih


6. Program rada sa finansijskim planom KJU za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu


7. d. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ' 55 Sarajevo za 2019. godinu


7. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2019. godinu


7. i. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2019. godinu