Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretnine o

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretnine označene kao k.č. 708/3 K.O. Hotonj-Oranica/Njiva 3 klase u površini od 395m2 i k.č. 708/4 k.o. Hotonj-Prilazni put u površini od 117m2, vlasništvo Kadrić Seada u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26
Protiv: 
1