Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2023. godinu;