Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2023. godinu;