Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji neposrednom pogodbom za zemljište označeno k.č 1592 K.O Sarajevo IV sa firmom „IPSA INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo kao kupcem radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu rekonstruk

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji neposrednom pogodbom za zemljište označeno k.č 1592 K.O Sarajevo IV sa firmom „IPSA INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo kao kupcem radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu rekonstrukcije i dogradnje poslovnog objekta u ulici Danijela Ozme u Sarajevu;

Rezultat: 
Povučen

Vertical Tabs