Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2023. godinu;