Izvještaj o poslovanju KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu