Odgovori na zastupnička pitanja

30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Danijela Kristić

Vibor Handžić

Vildana Bešlija

Neira Dizdarević

Admela Hodžić

Elvis Vreto

Amra Hasagić

Sead Milavica

Damir Marjanović

Samir Suljević

Amel Mekić

Segmedina Srna-Bajramović

Amra Junuzović-Kaljić

Smiljana Viteškić

Igor Stojanović

Damir Nikšić

Elmedin Konaković