Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

KJP P.D. BUTMIR, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Puni tekst pitanja:

"Molim nadležno Ministarstvo i KJP Poljoprivredno dobro Butmir da me obavijeste
taksativno o provedbi svih preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH koje su
navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji KJP Poljoprivredno dobro Butmir za 2018.
godinu broj: 01-02-09-14-4-2171-6/18 (septembar, 2019). "

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP ZOI84, KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Tužilaštvo KS, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona