Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

• Da li je Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznato sa problemima koje u svom radu ima Udruženje civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo ? • Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti mjere podrške radu pomenutog udruženja, te sprečav

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i Ministarstvu obrazovanja KS da formiraju Radnu grupu, koja će biti sastavljena od profesionalaca, sa ciljem prevencije i nadzora nad svim oblicima nasilja – nasil

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvu finansija, da se poveća iznos novčane pomoći nakon porođaja ženi-majci koja nije u radnom odnosu i da iznosi 405 KM.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori