Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Pitanje: “Da li će u 2020. godini biti raspisan javni poziv poslodavcima za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS, kao i drugih mjera podsticanja novog zapošljavanja, ako da kada mislite iste raspisati?”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i UREDU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se preispita odluka Vlade Kantona Sarajevo za dodjelu budžetskih sredstava za subvencioniranje plaće ili dijela plaće privrednim subjektima...

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: