Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Zastupničko pitanje:Da li i šta Vlada i resorno Ministarstvo konkretno planiraju uraditi kada je u pitanju neophodno hitno poboljšanje uslova života i rada u Kantonalnoj javnoj ustanovi Gerontološki centar?

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: