Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/2014-prečišćeni tekst, 38/2016, 44/17 i 28/18). U dijelu Zakona koji se odnosi na novčan

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

“Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, da mi dostavi odgovor na osnovu čega i kojeg Zakona je izdato iješenje o reprezentativnosti Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH - Kantonalni odb

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za provođenje i preispitivanje provođenja obaveza iz poglavlja IX Zakona o upotrebi znakovnog jezika u KS (tj. Članova 25, 26, 27, 28 i 29)”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “ za uvrštavanje programa edukacije znakovnog jezika kao namjenske stavke u budžet Kantona Sarajevo za 2020 godinu”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: