Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Informacija o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Informacija o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Pitanje: Da li Vlada KS u ovom momentu ima u planu određene programe pomoći ljudima koji su godinama na birou, jer se očigledno radi o socijalno ugroženim kategorijama?

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori