Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Zastupnička inicijativa da se Statut JU Gerontološki centar i ostali interni akti usklade sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH. Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonu o radu.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Da li je resorno ministarstvo uspostavilo ili provodi aktivnosti na uspostavi jedinstvene baze podataka svih korisnika socijalne pomoći u cilju rane intervencije, prevencije, fer i pravedne raspodjele i sprečavanja zloupotreba?

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za JU Apoteke Sarajevo (koje imaju i svoje galenske laboratorije za pripravljanje preparata i vlastite Galas proizvode za ovu namjenu za obezbjeđenje vitamina D za penzionere Kantona koji nemaju primanja ili imaju minimalne penzije.

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: