Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

JU Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu mnogih kliničkih studija i istraživanja koje su potvrdile učinkovitost suplementacije vitamina D u preventivi i liječenju mnogih bolesti i stanja podnosim inicijativu da po ugledu na mnoge institucije koje su ekvivalent našem resornom ministarstvu i Zavodu za javno zdravstvo izdate zvaničnu preporuku za suplementaciju vitaminom D naročito u zimskom periodu. Istraživanja pokazuju kako visoki status vitamin D može pomoći u smanjenju rizika virusnih epidemija  te  održati imunitet, snagu mišića i gustoću kostiju, dok niske koncentracije vitamina D se vežu uz maligne, kardiovaskularne, autoimune i neurološke bolesti te kronične respiratorne bolesti, dijabetes i hipertenziju. Upravo se ove bolesti povezuju s najvećim brojem smrtnih ishoda među oboljelima od COVID-19.

Primjer kako je to učinio Hrvatski zavod za javno zdravstvo imate na sljedećem linku:
https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/vitamin-d-i-preporuke-z...

Molim također da razmotrite da se na trošak sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje obezbijedi besplatna podjela vitamina D osjetljivim kategorijama naših starijih sugrađana penzionera koji to sebi na osnovu svojih primanja ne mogu priuštiti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Uvažavajući trenutnu situaciju i povećanje broja zaraženih, želim naglasiti da trenutna odluka naslijeđena od prethodne Vlade prema kojoj vrata osnovnih i srednjih škola nisu otvorena za svu djecu, naglašavajući da ovo stanje neravnopravnostti djece po ovom pitanju znatno utiče i na njihovo mentalno zdravlje. Zbog svega navedenog, kao i nedavnog javne najave ministra zdravstva da je moguć povratak djece u škole u martu mjesecu, molim usmeni odgovor.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja vezana za pribavljanje koncesije za sljedeće pravne subjekte: Željezara Ilijaš, HBRD hoteli Ilidža, Terme Čatež, PD Butmir, Bags Energetikaana za i d,o. o Vogošća i Magazin Maprom Hadžići, i to kako slijedi:
1. kada su predali zahtjeve za dobijanje koncesije- tačan datum predaje?
2. da li su potpisani ugovori za koncesije sa ovim pravnim subjektima?
3. ako nisu zašto nisu potpisani, te
4. u kojoj fazi je priprema pomenute dokumentacije?

Također, molim da mi se dostavi i spisak ostalih subjekata koji su predali dokumentaciju za pribavljanje koncesije.

Puni tekst pitanja:

"Kako se prilikom obračuna takse za istaknute firme tretiraju računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, poresko savjetovanje (šifra 69.2) koje su registrovane kao dopunske djelatnosti - obrti?
Da li se u skladu sa Članom 21. Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo (Sl. novine KS 14/06) tretiraju pod tačkom 45. knjigovodstvene agencije ili pod tačkom 54. samostalne obrtničke djelatnosti?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Zavod za javno zdravstvo KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2020. godini u Kantonu Sarajevo umrlo je 5.033 osobe, što za razliku od 2019. godine kada je umrlo 4.174 osobe predstavlja povećanje od čak 859 osoba. Zavod za javno zdravstvo u FBiH prenosi podatak da je tokom 2020. godine u Kantonu Sarajevo registrirano 389 smrtnih slučajeva povezanih sa Covid-19, te u odnosu na ukupan broj viška smrtnih slučajeva imamo čak 470 smrti koje nisu povezane sa Covid-19.

Postavljam pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da li su ovi podaci federalnih zavoda tačni, te ako su tačni da li razloge za višak smrtnosti koji nisu povezani sa Covid-19 možemo tražiti u uskraćenoj zdravstvenoj zaštiti zbog pandemije ili u drugim razlozima?

Molim da me izvijestite koje ćete konkretne korake u vezi ovog problema poduzeti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), upućujem slijedeću zastupničku inicijativu:

Molim da se hitno poduzmu konkretne aktivnosti sa ciljem konacnog upostavljanja jedinstvenog registra oboljelih od dijabetesa.

OBRAZLOŽENJE

Skupstina Kantona Sarajevo je jos 2018. godine usvojila niz zakljucaka, sa ciljem sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg tretmana djece i osoba oboljelih od dijabetesa. Implementacija zakljucaka je, nazalost, izostala. Takodje, medijski su najavljivani pilot projekti uspostave e registra osoba oboljelih od dijabetesa, pa ipak i danas nemamo jedinstvenu bazu. Kako bismo imali sveobuhvatniji uvid u stanje pacijenta i maksimalno unaprijedili kvalitet zivota, izbjegli mogucnost manipulacije podacima te konacno konkretnije radili na samoj prevenciji dijabetesa, podnosim predmetnu inicijativu u nadi da cete istu usvojiti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo saobraćaja, SVIM OPĆINAMA, Vlada FBIH, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da razmotre izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17) kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se u zimskom periodu uvelo klizno radno vrijeme u organima uprave i javnim preduzećima čiji je osnovač Kanton Sarajevu i time smanjile saobraćajne gužve, te aerozagađenje koje nastaje zbog gužvi tokom saobraćajnih špica. Ovakvim rješenjem oko 11 hiljada zaposlenih u organima uprave i javnim preduzećima ne bi u isto vrijeme kretali svojim automobilima na posao, kao i vraćali se s njega. Ovu mjeru neophodno je propisati kao obaveznu u okviru Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/19), koja bi stupila na snagu sa proglašenjem epizode PRIPRAVNOSTI, a koja bi trajala i tokom ostalih epizoda UPOZORENJA I UZBUNE. Molim da ovakvo rješenje razmotre i javni organi na federalnom i općinskom nivou.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Svim javnim preduzećima Kantona Sarajevo, Svim zavodima Kantona Sarajevo, Vlada Kantona, svim ministarstvima

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i njenim ministarstvima, te svim kantonalnim javnim preduzećima, ustanovama i zavodima:

“Podnosim inicijativu za obilježavanje svih službenih automobila Kantona Sarajevo.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Općina Novo Sarajevo, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim Ministarstvo saobraćaja i Općinu Novo Sarajevo da razmotri izgradnju pješačkog mosta između Aleje Lipa i Bihaćke ulice (Staro Hrasno-Čengić Vila) čime bi se dobila pješačka cjelina od novih zgrada na Stupu (Bulevar)/Dobrinje 1 i Čobanije.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se osigura zdravstveno osiguranje svim povratnicima koji se odjave sa područja Kantona Sarajevo i prijave adresu na području manjeg BiH entiteta Republika Srpska”.
Obrazloženje: “Veliki broj povratnika u manji BiH entitet formalno je prijavljen na području Kantona Sarajevo, a živi u RS-u. Procjena je da čak neće ni biti uvećanja troškova zdravstvene zaštite jer se sredstva za ovu populaciju već izdvajaju.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Obrazloženje inicijative: Projekat zapošljavanja pripadnika ove populacije započeli smo 2018-e godine. Iz nama nepoznatih razloga projekat je zaustavljen. Molim vas da nas izvjestite o efektima implementacije u proteklom periodu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA ZA POMOĆ DOMU ZDRAVLJA BIHAĆ U OBNOVI ODJELJENJA OŠTEĆENIH U ZEMLJOTRESU.
TRAŽIM DA VADA UTVRDI NOVČANI IZNOS KOJIM KANTON SARAJEVO MOŽE POMOĆI DOMU ZDRAVLJA
BIHAĆ I HITNO INFORMISATI SKUPŠTINU DA BISMO OVU AKTIVNOST REALIZOVALI ŠTO BRŽE.

Obrazloženje
U zemljotresu koji je sa epicentrom u Petrinji 29.12. pogodio dio Hrvatske i Bosne i Hercegovine velika
oštećenja uz statčku nesigurnost pojavila su se na zgradi DZ Bihać, posebno na odjelu primarne medicine i
stomatologije.
Kanton Sarajevo treba pokazat solidarnost i pomoći građanima Grada Bihaća u što bržem osposobljavanju
objekta i omogućavanju liječenja u DZ Bihać

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

JU Zavod za javno zdravstvo KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

1. Da li je izvršena obavezna (proljetna faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo, propisana Programom mjera obavezne preventivne sistematske deratizacije za period 2020. – 2022. godine, a koja je predviđena da se vrši u periodu od 01.04. – 30.05.2020.godine?
2. Da li je izvršena obavezna (jesenja faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo koja je predviđena da se vrši u periodu od 01.10. – 30.11.2020. godine ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJP P.D. BUTMIR, Vlada Kantona

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu KJP PD Butmir:

“Molim KJP PD BUTMIR da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU
OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH
PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON
SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te
inicijative zastupnika Skupštine KS.”

Vlada Kantona

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

1. Da li su Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u skladu sa zaključkom Skupštine od 25.08.2020. godine formirali koordinaciono tijelo sastavljeno od stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja koje bi ponudilo preporuke i neophodne mjere u očuvanju mentalnog zdravlja kroz izradu Programa za očuvanje mentalnog zdravlja u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za ublažavanje negativnih uticaja tjeskobe i stresa?

Molim da mi dostavite imena članova ovog kooridnacionog tijela i navedete aktivnosti koje su poduzete u proteklom periodu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2020

Puni tekst pitanja:

"Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi odgovor na pitanje koje sam postavio na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo i to 19.11.2019. godine a pitanje glasi: Koliko uposlenih ukupno ima JU Studentski centar, te koliko je od ukupnog broja uposlenih angažovano u Studentskom naselju Bjelave, a koliko u Studentskom domu Nedžarići ? Molim za potpunu informaciju koliko je radnika u stalnom radnom odnosu, na određeno vrijeme i prema ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, te kolika je popunjenost JU Studentski centar u odnosu na važeću sistematizaciju ?"

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

"Na osnovu dobijene informacije od strane stanovnika naselja Doglodi da stočna farma Poljoprivrednog dobra Butmir još uvijek ispušta otpadne fekalne vode direktno putem kanala u rijeku Dobrinju, podnosim inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da utvrdi istinitost navoda stanovnika naselja Doglodi i izvrši inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti na pomenute navode.
Ukoliko nadležnost za inspekcijski nadzor ima neki drugi javni organ poput Federalne uprave za inspekcijske poslove, molim da mu se na osnovu Zakona o upravnom postupku FBIH proslijedi zahtjev za nadzor."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upravni inspektorat, Vlada Kantona

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornim ministarstvu upućujem inicijativu da se izvrši upravni nadzor nad načinom obračuna plaća u svim Općinama u Kantonu Sarajevo i poštivanja odrebi o visini osnovice za obračun plaća sa Zakonon o plaćama i izmjenama Zakona o plaćama donesenim na nivou FBiH (Službene novine Federacije BiH br :45/10;111/12 i 20/17)."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornim ministarstvu upućujem inicijativu za donošenje izmjena Zakona o plaćama i naknadama u Kantonu Sarajevo po hitnom postupku kao i da se istim obuhvate i Općine u sastavu Kantona Sarajevo."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KRIZNI ŠTAB KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2020

Puni tekst pitanja:

1. Na koji način će se organizirati smještaj prethodno bolesnika, ako direktorica KCUS-a kaže da je organizirano tako da je učinjena “disperzija” bolesničkih kreveta što je medicinski non-sens, nazabilježeno u medicinskoj praksi, jer infektivni bolesnici moraju biti smješteni na jednom mjestu, izolirani, a ne da se miješaju sa drugim bolesnicima?

2. Kako misle organizirati medicinski kadar da “leta” po klinikama?

3. Da li su timovi za liječenje organizirani u stručne timove

• Prvi ešalon: infektolozi, pulmolozi, anesteziolozi
• Drugi ešalon: internisti
• Treći ešalon: ostale specijalnosti koje su prošle obuku za intubiranje, rad sa respiratorima…..?

4. Tražim hitan odgovor od federalnog ministra zdravstva, zašto ne djeluje na vaninstitucionalno djelovanje KCUS-a, i poduzme sve moguće zakonske mjere, od raspuštanja UO do uvođenja prinudne uprave, kako bi se zaustavila dalja šteta po zdravlje građana KS?

5. Kako je organizirana kontrola, briga i pomoć bračnim parovima, onima koji nisu u mogućnosti izaći po lijekove, osnovno potrepštine, zašto za njih nije otvorena hot linija u slučaju pogoršanja kliničke slike?