Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

S obzirom da sam putem media vidio da će se nakon više od šest (6) godina četverosjed na
lokalitetu Bjelašnice staviti u funkciju, a znamo da je prvobitni projekat instalacije četverosjeda
na vrhu Bjelašnice, a koji je finansiran od strane Vlade Kantona Sarajevo doživio apsolutni
propast i nikada nije stavljen u funkciju.
Postavljam zastupničko pitanje prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, odnosno
ministru Adnanu Deliću koliko je ukupno koštao projekat postavljanja četverosjeda na lokaciju
koja nije bila adekvatna i izmještanje istog na drugu lokaciju, a sve u svrhu stavljanja istog u
funkciju skijaša, bordera, planinara, turista.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

S ciljem ublažavanja posljedica inflatornog udara najugroženijih kategorija stanovništva u Kantonu
Sarajevo, pokrećemo inicijativu da se izdvoji najveći mogući iznos iz Budžeta KS, a koji neće ugroziti
stabilnost Budžeta, te raspodijeli najugroženijim kategorijama stanovništva: dugoročno nezaposlenim
osobama, penzionerima, komunalnim radnicima, osoblju s najnižim primanjima u javnim
ustanovama poput higijeničara i sl., onih s najnižim primanjima koji rade teže fizičke poslove.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

S ciljem ublažavanja posljedica inflatornog udara najugroženijih kategorija stanovništva u Kantonu
Sarajevo, pokrećemo inicijativu da se izdvoji najveći mogući iznos iz Budžeta KS, a koji neće ugroziti
stabilnost Budžeta, te raspodijeli najugroženijim kategorijama stanovništva: dugoročno nezaposlenim
osobama, penzionerima, komunalnim radnicima, osoblju s najnižim primanjima u javnim
ustanovama poput higijeničara i sl., onih s najnižim primanjima koji rade teže fizičke poslove.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo da obezbijedi finansijska sredstva za financiranje svih troškova odbrane za sve optužene branioca pred Sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Dobrovoljačka.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo, da odmah i bez odlaganja, započne Projekat uvođenja mjerača u sva domaćinstva koja su u sistemu javnog centralnog grijanja sa ciljem ukidanja paušalnog plaćanja usluge grijanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja utvrdi adekvatan Program subvencije za energente (plin, drva, pelet, Toplane) u procentualnom iznosu koji prati rast inflacije, a imajući u vidu poskupljenja svih energenata i ukupnu inflaciju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Isplata pomoći radnicima u Kantonu Sarajevo u iznosu od 1080,00 KM

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo izradi i donese pravni okvir koji će
regulisati pravo na prioritetno zapošljavanje roditelja djece sa poteškoćama.

Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da pripremi Pridjedlog odluke za subvencioniranje povećanja cijene gasa do početka grejne sezone.

Puni tekst pitanja:

Pozvati građane na racionalnu upotrebu energenata

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Odluke o cijenama korištenja javnih površina

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Zašto su se počeli kažnjavati vozači električnih romobila, zar se nemože naći bolje i pravednije rješenje s obzirom da iste te građane pozivate na manju upotrebu automobila, kako bi se smanjilo zagađenje. Trenutno je i popravka tramvajske pruge i građani su kažnjeni što su se "snašli".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Da se u svim muzičkim školama u Kantonu Sarajevu iskoordinira njihova potreba za asistentima i da u školskoj 2022/2023 godini krenu sa prijemom djece sa poteškoćama u razvoju

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Izrada preciznog i sprovodivog plana stambenog zbrinjavanja djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica, kao i porodica osoba sa urođenim invaliditetom, a kroz programe olakšavanja kupovine stanova ili gradnje kuća, te u vidu olakšica za pribavljanje potrebne dokumentacije i priključaka, ako se radi o izgradnji nove stambene jedinice.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da nadležni izvrše reviziju Odluke iz 2009. godine te utvrde da Ii
postojeći normativ zadovoljava stvarne potrebe stanovništva za zdravstvenom zaštitom

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku softvera Daicom koji bi omogućio svakoj
stomatološkoj službi na nivou Ustanove, te da iste imaju pristup snimcima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je prostor Bjelašnice i Igmana ozbiljno napadnut urbanizacijom i sadržajima koji su suprotni Prostornom planu KS, te kako imam informaciju da postoje ideje koje bi tretirale prašumu Ravna Vala a kako se radi o slivnom području pitke vode i posebnom značaju navedenog prostora upućujem inicijativu prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da se pokrene procedura prema Zakonu o zaštiti prirode te da se prostor prašume Ravna vala proglasi Strogim rezervatim prirode

KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sadnju plantaža paulovnije koja prema pisanju medija je brzorastuće drvo i sa većom kalorijskom moći od ostalih vrsta, te se također može koristiti za proizvodnju peleta

Vlada Kantona, Šumarski fakultet

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim za kratko stručno mišljenje u vezi sadnje plantaže paulovnije koja prema pisanju medija je brzorastuće drvo i sa većom kalorijskom moći od ostalih vrsta, te se također može koristiti za proizvodnju peleta.

Mišljenje Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo potrebno je zbog podnošenja inicijative Ministarstvu privrede KS i KJP Sarajevo-šume za sadnju iste

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za intenzivnije pošumljavanje južne strane Bjelašnice, gdje je šuma na tom lokalitetu za vrijeme Austro-Ugarske posječena.
Također molim da odgovorite na pisane zahtjeve Planinarske akademije koja je samoinicijtivno posadila crni i bijeli bor po grmovima smreke na južnoj strani, te i na takav način pomognete napore koje sami građani ulažu u pošumljavanje

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša izdalo pozitivno mišljenje na Strategijsku procjenu utjecaja okoliša izrađenu za UP Veliko polje Igman.
Molim Vas da mi dostavite mišljenje izdato prema članu 34. Zakona o prostornom uređenju KS od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na Strategijsku procjenu utjecaja okoliša izrađenu za UP Veliko polje Igman.
Obzirom da je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa dao negativno mišljenje na planirane sadržaje sa aspekta zaštite i značaja ovog prostora, kao i Ministarstvo privrede KS koje se posebno osvrnulo na utjecaj planiranih sadržaja na vodozaštitno područje, jer se radi o slivnom području pitke vode.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi dostavite informaciju da li se Općina Hadžići obratila Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog planiranja, građenja i zaštite okoliša KS u skladu sa članom 34. stav 3 Zakona o prostornom uređenju KS kada je upitanju Plan parcelacije „Brezovača“, obzirom da se radi o sadržajima poslovno stambene namjene a koji se nalaze na lokaciji koja se nalazi direktno iznad izvorišat Vrelo Bosne a gdje prema Elaboratu iz 2013. godine utvrđeno izlijevanje iz nerekonstuisanog kolektora.
Ukoliko su se obratili, molim vas da mi dostavite pismenu korespodenciju Općine i Ministarstva.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

HITNO pokretanje procesa zapošljavanja potrebnih inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, zapravo popunjavanje kapaciteta prvenstveno Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije; Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije, kao i Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, a i svih ostalih

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Zašto nema vakcina protiv Covid 19 u DZ Sarajevo? Zašto Zavod za javno zdravstvo ne poziva građane na vakcinisanje i buster dozu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu usmenih i pismenih prijava koje su vlasnici domaćinstava podnosili Općinskom načelniku i Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, a sve sa ciljem sanacije štete na stambenim zgradama i pomoćnim objektima, privrednim i općinskim objektima, pčelinjacima, infrastrukturnim objektima i sl., a sve usljed jakog vjetra koji nas je zadesio 04.i 05.11.2021. godine, te bujičnih poplava 05.i 06.2021.godine koji su načinili gore pomenutu materijalnu štetu.

Izlaskom na teren Općinske komisije utvrđene su štete u preliminarnom iznosu od 37,600.00 KM. Po 26 prijava za procjenu štete.

Svi predmjeri radova i potreba su dostavljeni Vladi Kantona Sarajevo i Kantonalnj civilnoj zaštiti, a sve u skladu sa Odlukom o proglašenju prirodne nesreće na području Kantona Sarajevo od 08.11.2021. godine.

Prema izjavama vlasnika koji su pretrpili gore pomenutu štetu, još uvijek čekaju na realizaciju onoga sto im pripada u uslovima prirodne nesreće, što jeste bilo u konkretnom slučaju.

Također, prema izjavama pomenutih vlasnika naknada štete je realizovana na području općina Trnovo i Ilidža, što sa Hadžićima nije slučaj.

Pitanje za Vladu i Kantonalnu civilnu zaštitu je: zašto nije došlo do obeštećenja na području Općine Hadžići, te da li je Općina Hadžići uradila sve sa svoje strane da dođe do obeštećenja kako se gor

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori