Vlada Kantona

Zaključak Damir Nikšić (09.08.2021)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 40. Radnoj sjednici održanoj dana 09.08.2021. godine, na prijedlog samostalnog zastupnika Nikšić Damira, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

Zastupničku inicijativa “da Vlada i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje uspostave „Covid semafor“ (po ugledu na postojeći austrijski model) kao modus djelovanja institucija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u narednoj školskoj 2021/2022. god.

Postavljeno na: 
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje:Da li Kanton Sarajevo raspolaže dovoljnim količinama pitke vode, odnosno da li KJKP Vodovod i kanalizacija u rezervoarima ima dovoljne količine vode za kontinuirano snadbijevanje svih potrošača?

Postavljeno na: 
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za uspostavu programa finansiranja ili sufinansiranja troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita za deficitarna zanimanja.

Postavljeno na: 
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori