Vlada Kantona

Pitanje: Molim Vladu KS da me obavijesti o iznosu sredstava uplaćenih na depozitni račun Kantona Sarajevo otvoren za prijem donacija za borbu protiv pandemije Corona virusa i utrošku istih, te o utrošku inicijalnih sredstava sa računa.

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Zašto je prilikom formiranja Fonda podrške privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom korona virusa od ukupno 4435000 KM skoro 50% (2145000 KM) izuzeto sa sredstava namjenjenih raspisivanju naučnih projekata?

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Da li ste imali priliku da pogledate sugestije koje vam je dostavilo imenovano znanstveno tijelo i da li ćete primijeniti neke od tih sugestija, te da li planirate da uspostavite i zvaničnu komunikaciju sa tijelom koje ste imenovali?

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: