Vlada Kantona

Zastupničko pitanje: • U školama koje nemaju pravo na administrativnog radnika postavlja se pitanje ko vrši prijeme i otpreme pošte, protokola, arhiviranja i daktilografskih poslova?

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa „da nadležni resori iznađu sredstva u Budžetu za 2020.godinu za adaptaciju svih sportskih dvorana i ostalih sadržaja u Olimpijskoj dvorani “ Juan Antonio Samaranch” , u narodu poznatijoj Zetri”.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa „da se HITNO u sva naselja dovede plin besplatno, kao i da se svim stanovnicima ugrade plinski setovi i instalacije besplatno jer je to jedini mogući način da se smanji zagađenost u Sarajevu”.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori