Vlada Kantona

Pitanja vezana za smrtne slučajeve u Kantonu Sarajevo, zatim procedure i algoritme kretanja pacijenata, pacijentima u izolaciji, formiranju komisije zdravstvenih eksperata, te dodatnim informacijama koje se nalaze u prilogu.

Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Ko i koliko redovno obilazi i kontroliše da li se vlasnici trgovina, a naročito veletrgovina, pridržavaju naredbi i poštuju mjere s obzirom na to da im je dozvoljeno nastaviti sa radom u vrijeme prirodne nesreće?

Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema Vladi KS i menadžementu TVSA da postupe u skladu sa preporukama Regulatorne agencije za komunikacije u BiH informacije objavljuju u formatu pristupačnom osobama sa oštećenjem sluha.

Odgovor: 

Zastupnička pitanja vezana za informaciju o konkretnom načinu postupka provjere, postupku i načinu kažnjavanja sa dnevnim pregledom i poduzetim mjerama u suzbijanju pojave kršenja mjera za osobe kojima je izrečena pisana mjera samoizolacije.

Odgovor: 

Inicijativa za hitno upućivanje prijedloga izmjene/olakšice propisane mjere zabrane kretanja djeci mlađoj od 18 godina, prema Kriznom štabu Federacije BiH, kako bi se djeci omogućilo pravo kretanja bar po jedan sat dnevno u vremenu prije policijskog sata.

Postavljeno na: 
23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: