Vlada Kantona

Pitanje: Molim da mi Vlada Kantona Sarajevo dostavi sve odluke koje je donijela shodno članu 12. stav (4) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo (Službene novine 18/20).

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da nas informišete u kakvom se statusu nalazi Odluka donesena 06.08.2020. od strane Premijera Nenadića,a odnosi se na obustavu korištenja započetih i planiranih godišnjeg odmora za članove upravljačkih struktura zdravstvenih u.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa „da se KJKP „Vodovod i kanalizacija” odobri upošljavanje radnika prema Ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, na rok od 60 dana, a koji su neophodni za neometano odvijanje posla.”