Vlada Kantona

Zastupnička inicijativa za umanjenje naknada od 50% svim članovima komisija, nadzornih odbora i upravnih odbora, javnih preduzeća i javnih ustanova Kantona Sarajevo, a koji su zaposleni u institucijama kojima je osnivač KS.

Inicijativa za plaćanje regresa za narednu budžetsku godinu u vidu turističkih vaućera i to svim uposlenicima, izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija, imenovanim licima, državnim službenicima i namještenicima organa državne službe u KS.

Inicijativa za procentualno umanjenje primanja svima koji po bilo kojem osnovu primaju plaće i ostale naknade iz Budžeta Kantona Sarajevo, kao i onima koji ne primaju plaću iz Budžeta, ali im je osnivač u cijelost ili djelimično Kanton Sarajevo.

Zastupnička inicijativa "da Vlada Kantona Sarajevo, a po molbi roditelja djece koja pohađaju vrtić ''Makovi'' da se izvrši uređenje i ulijepšavanje dvorišta navedenog vrtića".

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema KJP PD Butmir, a vezano za provođenje UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za donošenje izmjena Zakona o plaćama i naknadama u Kantonu Sarajevo po hitnom postupku kao i da se istim obuhvate i Općine u sastavu Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se izvrši upravni nadzor nad načinom obračuna plaća u svim Općinama u Kantonu Sarajevo i poštivanja odrebi o visini osnovice za obračun plaća sa Zakonon o plaćama i izmjenama Zakona o plaćama donesenim na nivou FBiH.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori