Vlada Kantona

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća, proizvođače proizvoda od voća i povrća, drugih tradicionalnih proizvoda...

Inicijativa da se pristupi izradi video i promo materijala koji će prikazati put otpada od trenutka kada domaćinstva vrše razdvajanje otpada pa sve do iznošenja u specifično označene kontejnere, uključujući jasan put otpada do momenta recikliranja

Upućujem Inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i relevantnim ministarstvima Kantona Sarajevo, obilježavanje 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine-svečani defile sa popratnim aktivnostima

Upućujem inicijativu ministru unutrašnjih poslova gosp. Admiru Katici i Vladi KS da hitno sastave izvještaj o sigurnosnoj situaciji u Sarajevu i da sazovu hitnu vandrednu sjednicu Skupštine KS na kojoj ćemo raspravljati samo o ovoj temi

Inicijativa da se unaprijedi Akcija proljetnog čišćenja KS u svrhu poticanja građana na odgovorno postupanje s otpadom na način da se otpad razvrstava u pravilno označene kese te obezbjeđivanjem adekvatne infrastrukture tokom navedene akcije

Odgovor: 

Zaključak Adi Kalem (18.10.2023)

Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo, da kantonalnim javnim preduzećima, a kako bi se ubrzali procesi prilikom izgradnje, rekonstrukcije i sanacije projekata od javnog interesa za Kanton Sarajevo, izdaju jasnu instrukciju davanja prednosti projektima od javnog značaja, prilikom obrade dokumentacije i realizacije ovih projekata.