Vlada Kantona

Zastupnička inicijativa za izmjenu člana 180. stav 16. Zakona o visokom obrazovanju KS (u daljem tekstu Zakon), a kojim je definisan rok za završetak studija po predbolonjskom sistemu zaključno sa 30. 9. 2020. godine.

Zastupničko pitanje: - U kojoj fazi je realizacija usvojene inicijative za preuređenje prostora kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu i pretvaranje istog u parkovsku površinu pod imenom „Studentski park - Goran Čengić“?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Da li je izvršena obavezna (proljetna faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo, propisana Programom mjera obavezne preventivne sistematske deratizacije za period 2020. – 2022. godine?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori