Vlada Kantona

Inicijativa prema Vladi da razmotri i pripremi prijedlog odluke u kojoj će se u upravnim, nadzornim odborima, skupštinama javnih preduzeća i komisijama koje imenuje Vlada plaćati 1,00 KM sve dok traje Odluka o proglašenju prirodne nesreće.

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

INICIJATIVA “da se privremeni prihvatni centri ( Ušivak i Blažuj) adekvatno ograde, te da se obezbjedi adekvatna fizička i tehnička zaštita, a sve u svrhu ograničenja kretanja migranata i poboljšanja opće i zdravstvene sigurnosti.”.

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Da li Vlada KS u ovom momentu ima u planu određene programe pomoći ljudima koji su godinama na birou, jer se očigledno radi o socijalno ugroženim kategorijama?

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim Vladu KS da me obavijesti o iznosu sredstava uplaćenih na depozitni račun Kantona Sarajevo otvoren za prijem donacija za borbu protiv pandemije Corona virusa i utrošku istih, te o utrošku inicijalnih sredstava sa računa.

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim Vladu KS i Ministarstvo zdravstva da mi dostave podatke o svakoj pristigloj donaciji svim zdravstvenim ustanovama koje finansira Kanton Sarajevo.

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: