Vlada Kantona

Zastupnička inicijativa „da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture planiraju obećana sredstva od 1 milion KM u Budžeta za 2020. godinu za ucjevljenje preostalog dijela Lepeničkog potoka”.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa „da se postavi bar privremeni kružni tok na Stupu u ulici Kurta Šorka, tačnije kod trgovačkog centra Bingo, Sport Vision i drugi prodajni objekti”.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/2014-prečišćeni tekst, 38/2016, 44/17 i 28/18). U dijelu Zakona koji se odnosi na novčan

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: