Vlada Kantona

Zastupničko pitanje: Molim Zavod za zapošljavanje KS da mi dostavi informaciju koliko sredstava je Zavod potrošio na sponzorisanje objava na Facebook-u i da li je to planirano planom javnih nabavki.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje:• Molim za pojašnjenje zašto se planira prodaja nove drobilice građevinskog materijala koja je kupljena u okviru projekta uspostavljanja deponije građevinskog otpada na RCUO Smiljevići.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori