Vlada Kantona

Zastupničko pitanje vezano za implementaciju zaključaka sa tematske sjednice o pitanjima mladih, te o stepenu implementacije Strategije za mlade Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa o zauzetosti kapaciteta privatnih vrtića, sa ciljem da se subvencionira boravak što većeg broja djece u vrtićima kako bi u budućnosti došli do cilja da se subvencionira boravak sve djece u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa "da se razmotri izgradnja saobraćajna trake, uključna traka na brzu cestu ispod potputnjaka prema gradu iz naselja Osjek, Općina Ilidža".

Postavljeno na: 
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori