Vlada Kantona

Subvenconira grijanje građanima KS koji kao energente za zagrijavanje koriste ekološki prihvatljive energente kao što su drva za ogrjev, pelet i ostali ekološki prihvatljivi energenti a koji su kao i plin i centralno grijanje, koji Vlada već subvencionira

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Da li će Vlada KS obezbijediti sredstva za penzionisane uposlenike GRASa koji već 7 godina čekaju da počnu ostvarivati pravo na penziju? Obzirom da grupi bivših uposlenika nikada nisu uplaćeni doprinosi za njihov rad, da li će I kada ovo pravo ostvariti?

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zbog sve lošije ekonomske situacije izazvane unutrašnjim I vanjskim faktorima I činjenici da sve ukazuje na vrlo vjerovatne nestašice hrane I lijekova , da li Direkcija za robne rezerve ima dovoljne količine zaliha istih I za koji period ?

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: