Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2010-2014

Zastupnik

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
05.06.2013

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Poslanik Elmedin Konaković na 27. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.06.2013. godine, u okviru tačke "Dnevnog reda Poslanička pitanja, incijative i odgovori", postavio je poslaničko pitanje:

 

"Molim Vas za informaciju o stanju u kompaniji Standard Sarajevo"

 

Poslanik je naveo sljedeće: "Kompanija u privatnom vlasništvu, privatizirana od strane  Delta Real Estate iz Srbije u vlasništvu kontraverznog biznismena Miroslava Miškovića, koji se trenutno nalazi u pritvoru. Po informacijama uposlenih pokrenut je proces preseljenja proizvodnog pogona sa 25.000 na 8.0000 m2 .Potezi koji vode ka gašenju firme i zatvaranju 750 radnih mjesta.

 

Odgovor:

Rješenjem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-04/2-19-492-61/IAGP od 23.11.2001. godine, odobren je upis u sudski registar izvršene privatizacije državnog kapitala preduzeća STANDARD, u vrijednosti od 9.941.976,00 KM, što predstavlja 53,51 % ukupnog kapitala Dioničkog društva u mješovitoj svojini Tvornice namještaja STANDARD Sarajevo p.o.

Po upisu u sudski registar, održana je prva Skupština dioničara 24.01.2002. godine, od kada preduzeće STANDARD Sarajevo nije više u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo- Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Za sve ostale...

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
05.06.2013

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Na koji način se ljekari opšte medicine primaju u radni odnos u zdravstvenim institucijama Kantona Sarajevo. Da li preko Konkursa odnosno preko posredovanja Službe za zapošljavanje? Koliko je ljekara primljeno u 2012 i 2013 godini preko Konkursa odnosno preko posredovanja Službe za zapošljavanje. Da li se prilikom prijema u radni odnos vodi računa o vremenu koje je osoba provela na birou rada (valjda je logično da se zaposle prvo oni koji su duže proveli vremena na birou). Određen broj ljekara je prijavljen na birou rada od novembra 2011. godine, i oni nikada nisu pozvani od strane Biroa za zapošljavanje sa ponudom bilo kakvog posla za doktora medicine. Takođe nikada nisu vidjeli od juna 2012. godine ni Konkurs za prijem u radni odnos u Domu zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, a istovremeno zaposlili su se drugi ljudi u Dom zdravlja i druge zdravstvene institucije“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Papo Edina,

Saziv: 2010-2014
05.06.2013

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Grupa građana mjesnog područja Željeznička Novo Sarajevo suočena je sa evidentnim problemom saobraćaja u mirovanju kod stambenih objekata (ulice Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne kao i na potezu PU Novo Sarajevo).“

Odgovor:

Zakonskim i podzakonskim propisima regulisana je način i uslovi korištenja javnih parking prostora. Legislativa koja reguliše uslove korištenja javnih parking prostora na području Kantona Sarajevo je:

  • “Odluke o sigurnosti i organizaciji promea” (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 14/97);
  • "Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja" ( 'Slutžbene novine Kantona Sarajevo' broj: 11/98, 22/97, 18/97);
  • Zaključak o cijenama parking karte ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 3/02);
  • Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području...
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Rađo Dževad,

Saziv: 2010-2014
05.06.2013

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 31.08.2006.godine donijela je zaključke kojima je obavezala Vladu KS i Resorno ministarstvo da odmah riješe radno-pravni status decertificiranih policajaca MUP-a KS, te ponudi model materijalne pomoći istim, u periodu do konačnog rješenja njihovog radno-pravnog odnosa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS bilo je u obavezi po odluci Skupštine Kantona Sarajevo od 31.08.2006.godine utvrdi radno-pravni status svakog decertificiranog policajca, ali Ministarstvo to nikada nije uradilo.

Mišljenja sam da je došlo vrijeme da ispravi nepravda nanesena decertificiranim policajcima iz slučaja Zujevina i da Skupština KS uradi stvarne i političke izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima KS.

  1. Tražim da se iz Zakona o policijskim službenicima KS ("Službene novine KS", broj: 25/06) član 46. iza tačke h) dodaje se nova tačka i) koja glasi: ne odnosi se na one osobe koje imaju pravosnažnu presudu za ono djelo za koje im je odbijena certifikacija ili joj privremeno ovlaštenje oduzeto od IPTF-a.
  2. Da se izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima KS ("Službene novine KS", broj 4/08 član 7. 1) se mijenja i glasi: ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano i u skladu sa međunarodnim obavezama BiH, nijedna osoba koja nema validnu sudsku presudu za koje im je odbijena certifikacija ili joj privremeno ovlaštenje oduzeto, ni pod kojim okolnostima ne može biti u radnom odnosu po osnovu ovog zakona, ako su joj UN/IPTF ukinuo ovlaštenja za rješenje policijskih ovlaštenja.
  3. Član 7. 4) se mijenja i glasi: osobe iz stava (1) i (3) ovog člana izuzimaju se od primjene člana 46. tačka b) i člana 50. ovog zakona.

Mišljenja sam da bi ovakva odluka Skupštine KS bila pravi korak ka povratu vjere u pravdu i narušenog rejtinga policije KS, koji je počeo padati sa decertifikacijom policajaca iz slučaja Zujevina. Došlo je političko vrijeme da se isprave greške iz prošlosti, zbog toga vas molim da izmjenite sporne članove Zakona i omogućite decertificiranim policajcima sa pravosudnim presudama, vraćanje na svoja radna mjesta.

Odgovor:

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo postupak i uslovi zasnivanja radnog odnosa u svojstvu policijskog službenika propisan je Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/06 i 4/08) te je članom 135. stav (3) pomenutog Zakona omogućeno osobama kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju da učestvuju u procedurama zapošljavanja u ovom Ministarstvu.

Inicijativa sadržana u tačci 1. u pogledu izmjena člana 46. Zakona o policijskim službenicima je suvišna obzirom da je u članu 46. tačka h) brisana članom 3. Zakonom o izmjenama...

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Alić Haris,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

U okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja,inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo,naglasivši da je rad mnogih škola otežan zbog velikog kašnjenja imenovanja školskih odbora, pokrenuo je sljedeću inicijativu:

"Iniciram hitnost imenovanja članova školskih odbora u osnovnim školama Kantona Sarajevo po raspisanom konkursu od prije nekoliko mjeseci."

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo smatra da je ova inicijativa izlišna, zbog činjenice da se ova procedura provodi.

Trajanje konkursne procedure uzrokovano je činjenicom da Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 34/03) obavezuje odgovornog javnog službenika (u ovoj situaciji Vladu Kantona Sarajevo) da imenovanje izvrši u skladu sa ovim zakonom.

Prijave po javnom pozivu su dostavljene Ministarstvu (oko 680 prijava), te je obaveza Komisije koju je formirala Vlada da obradi...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Općina Ilijaš su 2007. godine krenuli u izgradnju objekta nove osnovne škole u naselju Stari Ilijaš. Radovi na izgradnji su počeli u desetom mjesecu 2007. godine.

Radovi na objektu su u završnoj fazi, ostalo da se uradi jedan dio podova i sitnijih unutrašnjih radova. Ugovor sa odabranim izvođačem radova na vanjskom uređenju potpisan i radovi teku planiranom dinamikom.

Do sada je iz Budžeta Kantona Sarajevo, u periodu 2007. do 2013. godina, obezbjeđeno 3.980.000 KM i iz Budžeta Općine Ilijaš 60.000 KM. Od ovog...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Moje današnje pitanje upućem Premijeru KS, gosp. Zeljkoviću  I Ministru zdravstva, gosp. Lokmiću.

 

Uvaženi premijeru, u svakom vašem nastupu, bilo za ovom govornicom u Skupštini ili u medijskim istupima, ističete da ste vi legalist I borac za zaštitu zakonitosti I pravednosti.

To je razlog vise da I vas I ministra Lokmića pitam po kojem osnovu ste smijenili generalnog direktora Domova zdravlja KS, prim. Dr. Milana Miokovića?!

 

Da bi građani znali koje se igre igraju u politici vladajuće skupštinske većine I Vlade KS, želim dati nekoliko podatakoa o prim. Miokoviću. Rođen je u Sarajevu, školovao se u rodnom gradu, cijeli rat proveo u BiH kao pripadnik Armije BiH I nije član nijedne političke stranke.

Znači da Mioković na dužnost generalnog direktora DZ nije postavljken po starnačkoj pripadnosti I poslušnosti, nego prema stručnim I ljudskim kvalitetima. Prijedlog za njegovo imenovanje, ako niste znali, potekao je iz baze, od Sindikata, a prihvaćen od Ministarstva zdravstva I Vlade KS u starom sazivu..

 

A sada nešto o radu prim.dr. Miokovića, na mjesto  gen. dir. je postavljen prije nešto manje od godinu dana.Primio je Dom zdravlja sa ogromnim dugovima I viškom kadra, ogromnim dugovima zbog kojih su blokirani I računi, isključivani telefoni, struja…Njegovim dolaskom na čelnu poziciju, stvari u ovoj ustanovi su krenule nabolje. Zaustavljeno je stihijsko zapošljavanje bez ikakve kontrole, deb lokirani su računi, vraćen veliki dio dugova, u zadnjem period oko 2 miliona KM duga. Po prvi put u zadnjih 5 godina, DZ nije gubitaš. Finansijski izvještaj DZ je pozitivan, a o tome govori I revizorski izvještaj. U normalnim zemljama ovakav čovjek bi bio nagrađen.

 

Zato vas pozivam da preispitate svoju odluku, a meni, molim vas, odgovorite zašto je smijenjen dr. Mioković.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Čardžić Damir,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Poslanik Damir Čardžić je na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2013.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je zastupničku inicijativu za: • „Hitno održavanje vanredne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa tačkom dnevnog reda “Javni prijevoz u Kantonu Sarajevu"

Odgovor:

Postupajući po navedenom, a shodno Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst i 15/13), Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo podržava navedenu inicijativu i održavanje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa predmetnim dnevnim redom, te ističe spremnost za aktivno učestvovanje u realizaciji iste.

Proslijeđeno:
Kolegij Skupštine

Crnogorac Branislav,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Poslanik Branislav Crnogorac, na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je poslaničko pitanje i pokrenuo inicijativu u vezi sa dostavljanjem informacije o inicijalnom prijedlogu Zakona o tehničkoj kulturi iz 1993. godine, koji nije nikad derogiran ni stavljen van snage, a ne primjenjuje se, iako je opredjeljenje društva  iskazano u ovom zakonu, da je tehnička kultura oblast od posebnog društvenog interesa i značaja za državu.

S tim u vezi, Ministarstvu je upućena molba da se provjeri stanje sa inicijalnim prijedlogom Zakona datog nadležnom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Isto tako, upućena je sljedeća inicijativa:

„Ukoliko se po predloženom tekstu Zakona o tehničkoj kulturi nije vodila nikakva aktivnost, ovim putem pokrećem inicijativu za razmatranje i donošenje Zakona o tehničkoj kulturi u Kantonu Sarajevo“. 

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu uputilo stručnoj službi ovog ministarstva – Prosvjetno-pedagoškom zavodu, na mišljenje.

Naime, vodeći računa o činjenici da se nastavni predmet Tehnička kultura izučava od petog do devetog razreda osnovne škole, a jedna od nadležnosti ove stručne službe je praćenje i unapređenje stanja u vezi sa nastavnim planovima i programima, predmetnu inicijativu smo uputili Prosvjetno-pedagoškom zavodu, čije mišljenje će biti proslijeđeno Skupštini Kantona Sarajevo, nakon što Ministarstvo isto zaprimi.

...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje resornom ministru unutrašnjih poslova gospodinu Pećancu. Gospodin Pećanac je u više navrata u ovoj skupštini iznosio i to vrlo žustro, svoje nezadovoljstvo na sigurnosno stanje u KS, te kao zastupnik izrazito kritizirao u to vrijeme odgovorne, a kad je imenovan za ministra počela su razno razna obećanja o podizanju stepena sigurnosne situacije u KS, te drugih, sličnih i neutemeljenih izjava, izrečenih, kako ovdje u sks, tako i u sredstvima javnog informisanja. Građani kantona pamte vaša obećanja, no međutim realno stanje na terenu govori nam nešto sasvim drugo, samo u protekle dvije sedmice „dva bombaška napada i tri oružana obračuna, prije mjesec dana tri oružane pljačke u centru sarajeva i to u istom danu. Ove činjenice ukazuju na zabrinjavajuće stanje, pa ću reći sada kada nema više „loših kineskih čizama i uniformi“ i kada se pripadnici nežale na opremu, zašto je sigurnost građana u KS sve gora i gora?! Postavljam Vam konkretna pitanja u nadi da ću dobiti i konkretne i odgovore. - Šta čete učiniti, odnosno, koje mjere i aktivnosti poduzeti na povećanju stepena sgurnosti u KS, jer su to od vas građani i očekivali ili ćete svoje djelovanje kao ministar temeljiti na SDU-ovom, tobože ostanku ili izlasku iz SDA-ove parlamentarne većine.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da li u MUP-u KS postoji ova oprema, da li se koristi, da li neko i po čijem nalogu prisluškuje telefone rukovodioca političkih stranaka i zastupnika, da li u Zavodu za informatiku i statistiku KS takođe postoje uređaji za određena praćenja zastupnika i uposlenika, da li su pojedini političari i zastupnici neka prijetnja ovom Kantonu pa ih se treba pratiti i nadzirati njihov rad“?

Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja odgovor na segment pitanja koji se odnosi na rad i nadležnost ministarstva.

U skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo Kriminalističko-obavještajna jedinica ima nadležnost da, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku F BiH, preduzima posebnu istražnu radnju: nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija.( član 130. stav 2. tačka a Zakona o krivičnom postupku FBiH).

Naprijed navedena istražna radnja preduzima se  isključivo na osnovu naredbe nadležnog Suda, postojećom informatičko...

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Ponovo postavljam pitanje da dobijemo tražene podatke od Ministarstva zdravstva koji se odnose na imenovanje upravnih i nadzornih odbora iz oblasti zdravstva. Na moje zadnje pitanje i pozivanje na Zakon o pristupu informacijama, iako je našim Poslovnikom regulisano da se zastupniku moraju dostaviti svi traženi podaci za obavljanje njegovih poslova, ministar Eldan Lokmić se sakriva iza Zakona o zaštiti ličnih podataka. Pošto je Klub SDP-a smatrao da smo potpunosti u pravu da ne kršimo niti jedan zakon, a pogotovo ne spomenuti zakon, obratili smo se Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH i dobili mišljenje da nema nikakvih zakonskih prepreka da dobijemo tražene podatke. Molim Skupštinsku službu da ovo mišljenje umnoži i podijeli zastupnicima jer im može poslužiti prilikom traženja informacija. Poštovani ministra Lokmiću, ne morate se brinuti da ćete prekršiti bar ovaj zakon ako nam dodatne informacije koje kao zastupnici od vas tražimo i koje ste, kao ministar, dužni da ih dadnete.“

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vas je aktom broj: 10-37-2517/13 od 18.03.2013. godine kao i aktom od 05.04.2013. godine informisalo o proceduri koju je resorno ministarstvo provelo za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo kako sllijedi: Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 09.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 2/13“ također...

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Haverić Tarik,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Budući da je prije skoro dvije godine, 24.maja 2011.godine, Ustavni sud FbiH jednoglasno donio rješenje kojim utvrđuje da (jednoglasno donesena) Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-14/09 od 12.oktobra 2010.godine koja se odnosi na zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Centar Sarajevo u vezi s primjenom odredaba Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, nije izvršena, pitam: "Je li Vlada KS tražila pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su svjesno izbjegavali provođenje presude Ustavnog suda FbiH U-14/09 od 12.oktobra 2012.godine?"

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Hodžić Dževad,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Hodžić na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenuo je inicijativu i istu dostavio u pisanoj formi „da se CIRKUMCIZIJA uključi u BESPLATAN PAKET medicinsko-zdravstvenih usluga“.

Odgovor:

Cirkumcizija, kao zdravstvena usluga, u najvećem broju slučajeva nije medicinski indicirana, već se obavlja na lični zahtjev. Iz tog razloga, ona nije obuhvaćena Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09), od 01.04.2009. godine. Eventualna promjena sadržaja osnovnog paketa zdravstvenih usluga se treba desiti na federalnom nivou, s obzirom da je Federacija donosilac pomenute Odluke.

 M I N I S T A R

dr Eldan Lokmić

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Jurić Mira,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Hoće li i kada će doći do nivelisanja – izjednačavanja cijena na linijama gdje vozi Gradsko javno preduzeće Gras i Centrotrans? Razlika u cijeni karte za jednokratnu upotrebu u Centrotransovom prijevozu na prigradskim linijama je puno veća od Gradskog javnog preduzeća.Interesuje me je li isti slučaj i sa mjesečnim kuponima što se tiče cijene i da li će se kuponi moći koristiti u obadva davatelja usluga bez obzira da li se kupon kupi u GRAS-u ili u Centrotransu?„

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja

Zakonom o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo kao prioritet je predviđeno uvođenje jedinstvene vozne karte koja se zasniva na integriranom tarifnom sistemu i elektronskom sistemu naplate. Pomenuti Zakon nalazi se u fazi prijedloga i predviđa uspostavu jedinstvenog tarifnog sistema naplate za sve prijevoznike koji obavljaju javni prijevoz u Kantonu Sarajevo.
MINISTAR
Jusuf Bubica

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da li su propisi koji regulišu usvojanje napuštene djece usklađeni sa federalnim?“

„Koliko Kanton Sarajevo može unaprijediti ove akte, a da ostane usklađen sa federalnim zakonom?“

Nadalje, poslanik je pokrenuo inicijativu:

„Ako je moguće, molim resorno ministarstvo da pokrene izmjene i dopune ovih akata kako bi se kvalitetnije riješio ovaj problem i eventualno ubrzale procedure.“

Odgovor:

Pojam usvojenja, uslovi za zasnivanje usvojenja, zajedničke odredbe, posebni uslovi za potpuno i nepotpuno usvojenje, postupak zasnivanja usvojenja, prava i družnosti iz nepotpunog usvojenja i raskid nepotpunog usvojenja, regulisani su članom 91. do 124. Porodičnog zakona („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05 i 41/05) i podzakonskim aktima: Uputstvom o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvajanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/06) i Uputstvom o načinu vođenja zapisnika i spisa predmeta o...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Na 22. Radnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo donijela je odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana Kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011.-2013. godine. Da li je donošenje navedene odluke od strane Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskim osnovom, tj. u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonom o zdravstvenom osiguranju.“

Zastupnik ističe da je dobio odgovor na ovo poslaničko pitanje, postavljeno na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, od Ministarstva pravde i uprave te Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, koji su se oglasili nenadležnim, pa ponovo postavlja pitanja:

Plan kapitalnih ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011. – 2013. godina sačinjen je u skladu sa članom 15. Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona za 2011.godinu, na koji je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost na sjednici održanoj 31.03.2011.godine. Ovim planom je utvrđeno da će se sredstva planirana za kapitalna ulaganja rasporediti zdravstvenim ustanovama prema Planu investicija koji će donijeti Upravni odbor Zavoda uz saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo. U skladu sa tim Zavod zdravstvenog osiguranja KS je sačinio Plan kapitalnih ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011.-2013.godina i isti dostavio ovom Ministarstvu, Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na saglasnost. Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 28.06.2011.godine dala saglasnost na Plan kapitalnih ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011. – 2013. godina.
Izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011–2013.godina, usvojene su na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.12.2012.godine, u skladu sa Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2012. godinu (članom 3, r.br. 2.13.3., konto 615121-kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama), koje su takođe usvojene na istoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.
Ovo ministarstvo nije nadležno da cijeni zakonitost odluka donešenih od strane Skupštine Kantona Sarajevo.
Članom 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da Kanton osigurava sredstva za investicijska ulaganja i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.
Zbog ograničenih finansijskih mogućnosti u Budžetu Kantona Sarajevo za period 2011.-2013.godina nisu osigurana tražena finansijska sredstva neophodna za kapitalna ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama, a posebno za opremanje Centralnog medicinskog bloka KCUS, kao i opremanje ostalih javnih zdravstvenih ustanova. Izgradnja i rekonstrukcija zdravstvenih objekata i nabavka nove, odnosno zamjena dotrajale i amortizovane opreme je uslov za nesmetano obavljenje djelatnosti za koje su ove ustanove i osnovane, te normalno i kontinuirano funkcionisanje zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo.
Iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu usmjereno je 1.215.804,90 KM za kapitalna ulaganja u javne zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo, u 2012. godini 1.937.793,39 KM, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu planirana su sredstva u iznosu od 858.000 KM za kapitalna ulaganja, što ne osigurava ni minimalne potrebe zdravstvenih ustanova čiji osnivač je Kanton Sarajevo.
S toga su sredstva za ove namjene planirana u Finansijskom planu prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011-2013.godinu. Realizaciju planiranih sredstava, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, obavljaju po prvi put javne zdravstvene ustanove, a ne Zavod zdravstvenog osiguranja KS.
Na ovaj način je omogućeno da se izgrađeni prostori Centralnog medicinskog bloka KCUS, koji su finansirani sredstvima kredita Saudijskog fonda za razvoj, opreme i stave u funkciju, da se za ostale javne zdravstvene ustanove nabavi nužna oprema, neophodna za rad ustanova, te da se osiguranicima Kantona Sarajevo omogući nesmetano pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga.

„. Ko je nadležan da odgovori na moje poslaničko pitanje u vezi odluke Skupštine na 22. Radnoj sjednici koje se odnosi na Program kapitalnih ulaganja ZZO KS u Zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013 godine?

Želim da mi se odgovori od strane nadležnog organa u tri riječi:da li je odluka koju je donijela Skupština zakonita ili nezakonita?“

Odgovor:

Ministarstvo pravde i uprave ostaje kod odgovora na zastupničko pitanje koje je dostavilo aktom broj o3-07-02-8693/13 od 16.04.2013. godine, u kojem smo odgovorili i na pitanje koji je organ nadležan da da odgovor na ovo zastupničko pitanje.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Papo Edina,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Odgovor:

U 2012.godini iz razdjela Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Budžetom Kantona Sarajevo putem kreditnih sredstava planirano je 290.000,00 KM za korisnika Općinu Stari Grad, i to za projekat „Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i održavanje komunalne infrastrukture u Općini Stari Grad“. Općina Stari Grad se obratila ovome ministarstvu sa dokumentacijom (prema Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu) koja ispunjava uslove za prenos sredstava u iznosu od 284.113,53 KM, za projekat „Rekonstrukcija i...

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Solaković Adnan,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

U proteklom periodu prisutni su problemi u isplatama plaća i naknada, ugovora i drugih davanja kod svih budžetskih korisnika i onih organizacija koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo. Molim vas da mi se dostave sljedeći podaci: 1.Pojedinačno novčano stanje depozitnih-transakcijskih računa koji je Kanton otvorio kod komercijalnih banaka i to pojedinačno za svaki dan. 2.Priliv sredstava na depozitni račun za svaki dan u periodu od 01.04. do 30.04.2013.godine.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poslanik Adnan Solaković je pokrenuo inicijativu za izgradnju privremene ograde oko mezarja Kovači.

Odgovor:

Na prijedog Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo, Općinsko vijeće Općine Stari Grad, donijelo je Zaključak da se oko šehidskog mezarja Kovači izgradi ograda, a u svrhu zaštite mezarja i njegovih posjetitelja od pasa lutalica, koja bi bila privremenog karaktera, dok se ne iznađe adekvatno rješenje za problem pasa lutalica. Dana 24.04.2013. godine, aktom broj:13-23-158/13, upućen je, Skupštini Kantona Sarajevo, Klubu poslanika SDP-a i Klubu poslanika SBB-a, zahtjev za donošenje zaključka Skupštine Kantona Sarajevo za izgradnju ograde oko mezarja Kovači....

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

"Pitanje upućujem resornom ministarstvu, naime, nakon podnošenja tužbenog zahtjeva uposlenika osnovnih škola u Kantonu Sarajevo protiv poslodavaca zbog nepoštivanja Kolektivnog ugovora i svih važećih zakonskih i podzakonskih akata koji proističu iz njega, neki direktori osnovnih škola su već angažovali advokate koji će zastupati interese poslodavaca. Želim da mi pojasnite od kojih sredstava se plaća angažovanje advokata od strane direktora škola, a protiv uposlenika istih škola?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Talović Munir,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Jeste li upoznati sa informacijom da na sarajevskom Univerzitetu egzistira oko 800 (osamstotina) studijskih programa i da je samo jedan fakultet izdao prošle godine oko 300 (tristotine) različitih diploma, a za istu godinu cijeli Beogradski Univerzitet izdao je svega 88 diploma? Usitnjavanje i pojava velikog broja studijskih programa dovela je u praksi do činjenice da imamo puno vanjskih sardnika čak na nekim fakultetima daleko više nego stalno uposlenih. Smatram da to nije i ne bi smjelo biti opredjeljenje Vlade i resornog ministarstva da se obrazovanje visokoškolskog kadra odvija na tako velikom procentu vanjskih sradnika. Zbog toga pokrećem inicijativu da se Standardima i normatiivma obuhvati minimalan i maksimalan odnos vanjskih saradnika u odnosu na stalno uposlene. Također, neki dijelovi Standarda i normativa nisu primjenjivi u praksi, pa bi ih trebalo promijeniti“.

Odgovor:

Zakonom o visokom obrazovanju propisana je obaveza provođenja institucionalne akreditacije visokoškolskih ustanova, kao i akreditacije studijskih programa. Provođenje pomenutog procesa omogućit će, kako visokoškolskim ustanovama, tako Ministarstvu za obrazovanje, nauku imlade Kantona Sarajevo, da temeljito razmotre društvenu opravdanost postojanja određenih studijskih programa.

Nadalje, napominjemo da su važeći Standardi i normativi usvojeni prije ili u toku uvođenja tzv. bolonjskog sistema studija na pojednim fakultetima i akademija, te smatramo opravdanom inicjativu kojom se...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zeković Enes,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Da li je resorno ministarstvo saglasno sa novim cjenovnikom koji je dala Kantonalna veterinarska stanica?" Ako jeste, onda u 2012. godini možemo da budemo sigurni da će dotični fond biti totalno uništen. Kao primjer, da bi jedan poljoprivrednik koji se bavi stočarstvom stekao uslove potrebne za podsticaj, treba slovom i brojem da plati 270 KM, a podsticaj je 300 KM. Nijedan poljoprivrednik koji se bavi stočarstvom neće to prihvatiti i stočni fond u 2012. godini je završetak priče."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na poslaničko pitanje glasi:

  • Članom 115. stav 1. alineja 5. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00) propisano je da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz pribavljeno mišljenje federalnog ministra.
  • Članom 58. stav 3. alineja e. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnikBiH", broj 34/02) također je propisano da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz prethodno pribavljeno mišljenje organa...
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu za uspostavljanje autobuske linije za područje Kobiljače, MZ Rakovica. Radi se o naselju od 500 kuća i djeca od tog naselja do prvog autobuskog stajališta pješače 4km."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja