"S obzirom da su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu predviđena sredstva za stavljanje u funkciju nove škole u Starom Ilijašu, moje pitanje glasi: U kojoj fazi je procedura finalizacije navedene škole i njenog stavljanja u funkciju?"

Alić Haris
Pitanje
Odgovor: 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Općina Ilijaš su 2007. godine krenuli u izgradnju objekta nove osnovne škole u naselju Stari Ilijaš. Radovi na izgradnji su počeli u desetom mjesecu 2007. godine.

Radovi na objektu su u završnoj fazi, ostalo da se uradi jedan dio podova i sitnijih unutrašnjih radova. Ugovor sa odabranim izvođačem radova na vanjskom uređenju potpisan i radovi teku planiranom dinamikom.

Do sada je iz Budžeta Kantona Sarajevo, u periodu 2007. do 2013. godina, obezbjeđeno 3.980.000 KM i iz Budžeta Općine Ilijaš 60.000 KM. Od ovog iznosa realizirana su sredstva u iznosu od 2.779.430 KM, realizacija preostalih sredstava u toku za radove na vanjskom uređenju i komunalnim priključcima i preostalim radovima na objektu.

Takođe, u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 300.000 KM za nabavku opreme. Za račun i u ime Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade preoceduru javne nabavke za nabavku opreme provodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Očekuje se objava javnog poziva u toku naredne sedmice.

Za ispunjenje formalnopravnih uvjeta za početak rada Škole potrebno je donijeti odluku o osnivanju (na dnevnom redu Skupštine – 29.05.2013. godine), dok je Odluka o postojanju javnog interesa za osnivanje osnovne škole, donesena  2007. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/07).

Za potrebe izdvajanja ove škole iz JU OŠ „Hašim Spahić“ neophodno je bilo utvrditi školska područja, što je u nadležnosti Općine Ilijaš (utvrđuje se prema mjestu stanovanja).

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je uputilo zahtjev, broj: 11/04-38-10229-1/13, od 30.04.2013. godine, kojim se od JU OŠ „Hašim Spahić“ traže tačni podaci o učenicima ove škole, koji će prema utvrđenim aktima obrazovanje nastaviti u školi „Stari Ilijaš“.

Nakon pribavljanja potrebnih podataka provest će se potrebne procedure za imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova školskog odbora i nastavak aktivnosti.

Prijedlogom Odluke o osnivanju planirano je da ministar donese uputstvo o pojedinačnim aktivnostima potrebnim za realizaciju odluke, odnosno za ispunjenje uvjeta za početak rada škole.

 

S poštovanjem,

M I N I S T A R
 Prof. dr. Damir Marjanović