Čardžić Damir

Datum i mjesto rođenja, bračno stanje: 

18.01.1963. Hadžići

Saziv: 
2010-2014
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Ostalih
Klub stranaka: 
Klub zastupnika BOSS – Narodana stranka Radom za Boljitak-Samostalni zastupnik Enes Zeković
U sazivu: 
Srijeda, 3 Novembar, 2010 to Ponedeljak, 10 Novembar, 2014
Pripadnost stranci: 
Narodna stranka Radom za boljitak
Član kolegija: 
Ne
Mail: