Iinicijativa da se Standardima i normatiivma obuhvati minimalan i maksimalan odnos vanjskih saradnika u odnosu na stalno uposlene na fakultetima

Talović Munir
Inicijativa

„Jeste li upoznati sa informacijom da na sarajevskom Univerzitetu egzistira oko 800 (osamstotina) studijskih programa i da je samo jedan fakultet izdao prošle godine oko 300 (tristotine) različitih diploma, a za istu godinu cijeli Beogradski Univerzitet izdao je svega 88 diploma? Usitnjavanje i pojava velikog broja studijskih programa dovela je u praksi do činjenice da imamo puno vanjskih sardnika čak na nekim fakultetima daleko više nego stalno uposlenih. Smatram da to nije i ne bi smjelo biti opredjeljenje Vlade i resornog ministarstva da se obrazovanje visokoškolskog kadra odvija na tako velikom procentu vanjskih sradnika. Zbog toga pokrećem inicijativu da se Standardima i normatiivma obuhvati minimalan i maksimalan odnos vanjskih saradnika u odnosu na stalno uposlene. Također, neki dijelovi Standarda i normativa nisu primjenjivi u praksi, pa bi ih trebalo promijeniti“.

Odgovor: 

Zakonom o visokom obrazovanju propisana je obaveza provođenja institucionalne akreditacije visokoškolskih ustanova, kao i akreditacije studijskih programa. Provođenje pomenutog procesa omogućit će, kako visokoškolskim ustanovama, tako Ministarstvu za obrazovanje, nauku imlade Kantona Sarajevo, da temeljito razmotre društvenu opravdanost postojanja određenih studijskih programa.

Nadalje, napominjemo da su važeći Standardi i normativi usvojeni prije ili u toku uvođenja tzv. bolonjskog sistema studija na pojednim fakultetima i akademija, te smatramo opravdanom inicjativu kojom se ističe potreba propitivanja prikladnosti važećih Standarda i normativa u odnosu na implementaciju tzv. bolonjskog sistema studija.
Nadalje, spomenuti zakon, mišljenja smo da predloženu inicijativu treba podržati, uz napomenu da finansiranje predviđeno predmetnim zakonom ne treba biti u isključivoj obavezi ovog ministarstva, odnosno potrebno je uključivanje adekvatnih institucija različitog profila, koje na direktan ili indirektan način u okviru svojih nadležnosti tretiraju ovu problematiku.