Želim da mi pojasnite od kojih sredstava se plaća angažovanje advokata od strane direktora škola, a protiv uposlenika istih škola

Solaković Adnan
Pitanje

"Pitanje upućujem resornom ministarstvu, naime, nakon podnošenja tužbenog zahtjeva uposlenika osnovnih škola u Kantonu Sarajevo protiv poslodavaca zbog nepoštivanja Kolektivnog ugovora i svih važećih zakonskih i podzakonskih akata koji proističu iz njega, neki direktori osnovnih škola su već angažovali advokate koji će zastupati interese poslodavaca. Želim da mi pojasnite od kojih sredstava se plaća angažovanje advokata od strane direktora škola, a protiv uposlenika istih škola?"