"Grupa građana mjesnog područja Željeznička Novo Sarajevo suočena je sa evidentnim problemom saobraćaja u mirovanju kod stambenih objekata (ulice Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne kao i na potezu PU Novo Sarajevo).“

Papo Edina
Pitanje

"Grupa građana mjesnog područja Željeznička Novo Sarajevo suočena je sa evidentnim problemom saobraćaja u mirovanju kod stambenih objekata (ulice Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne kao i na potezu PU Novo Sarajevo).“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Zakonskim i podzakonskim propisima regulisana je način i uslovi korištenja javnih parking prostora. Legislativa koja reguliše uslove korištenja javnih parking prostora na području Kantona Sarajevo je:

  • “Odluke o sigurnosti i organizaciji promea” (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 14/97);
  • "Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja" ( 'Slutžbene novine Kantona Sarajevo' broj: 11/98, 22/97, 18/97);
  • Zaključak o cijenama parking karte ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 3/02);
  • Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 32/12, 26/12, 20/04).

Javni prostor dostupan je svim korisnicima pod jednakim uslovima (ulice, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parking prostori, trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi, travnjaci, površine za rekreaciju i sl.), u skladu sa društvenim normama, zakonima ili podzakonskim aktima, definišemo određene restrikcije, stalne ili privremene, za korišćenje javnih prostora kako bi oni mogli da ispune svoju svrhu i da pruže bezbednost za sve građane i imovinu.

Javna parkirališta na području Kantona Sarajevo jesu javne saobraćajne površine i posebni prostori određeni za parkiranje motornih vozila, dostupne svim korisnicima pod jednakim uslovima.

Evidentno je da na području Kantona Sarajevo postoji nedostatak parking prostora. Ulice Hamdije Čemerlića i Zmaja od Bosne su locirane u centralnom području Grada, odnosno longitudinalnom pravcu   gdje je najveća gustina atraktivnih urbanističkih sadržaja (institucije zakonodavne i izvršne vlasti, obrazovne institucije, privredni objekti, sportski objekti, kulturni objekti, kolektivno stanovanje i dr.), te se i najveća koncentracija zahtjeva za parkiranjem javlja u tom prostoru, a isto su u toj zoni i najmanje mogućnosti da se obezbjede potrebni kapaciteti. Ministarsvo saobraćaja Kantona Sarajevo je u stalnim aktivnostima iznalaženja adekvatnih rješenja za povećanje broja parking mjesta na području Kantona Sarajevo, kao i iznalaženja najoptimalnijih načina korištenja istih.