Papo Edina

Saziv: 
2010-2014
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Ostalih
Klub stranaka: 
Klub zastupnika Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine-SDP BiH
U sazivu: 
Srijeda, 3 Novembar, 2010 to Ponedeljak, 10 Novembar, 2014
Pripadnost stranci: 
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Član kolegija: 
Ne
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Član