Fazlija Nedžad

Datum i mjesto rođenja, bračno stanje: 

25.02.1968. Bavčići Foča

Saziv: 
2010-2014
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Ostalih
Klub stranaka: 
Klub zastupnika Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine-SDP BiH
U sazivu: 
Srijeda, 3 Novembar, 2010 to Ponedeljak, 10 Novembar, 2014
Pripadnost stranci: 
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Član kolegija: 
Da
Image: 
Mail: