Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2010-2014

Zastupnik

Ademović Kenan,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo da se izvrši smjena svih direktora i nadležnih osoba u svim javnim ustanovama te javnim preduzećima Kantona Sarajevo ako su za vrijeme svog mandata primali uposlenike bez konkursa."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Molim odgovor koliko je onih koji su, u vrijeme mandata aktuelnog saziva Vlade, angažirani po osnovu Ugovora o djelu, ovdje u Kantonu.
Također molim da mi dostavite informaciju koliko je ukupno sredstava potrošeno za ovu namjenu i da li je ovo planirano Budžetom za 2013

Odgovor:

dgovor:
Obavještavamo Vas da nije vršen prijem uposlenika po ugovoru o djelu u Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo.

U Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo nema angažovanih po osnovu ugovora o djelu, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu , na poziciji ovog ministarstva nisu planirana sredstva za ovu namjenu.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Čomor Eldar,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu da se za sljedeću sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo pripremi i dostavi Informacija o realizaciji Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 02-05-30280-1/11 od 29.11.2011.godine, a koja će biti razmatrana pod tačkom 2. dnevnog reda Skupštine Kantona Sarajevo – Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je ralizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Ko su članovi Stručne komisije za pregled objekata, formirane Rješenjem ministra Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-06-24-sl/09 od 31.08.2009. godine?"

Odgovor:

Rješenjem o imenovanju Stručne komisije za pregled objekata, broj 07-06-24-sl/09 od 31.08.2009. godine, koje je donijelo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, imenovana je Stručna komisija za pregled objekata koji su pod nadzorom veterinarske inspekcije od tri člana, u sastavu:
• Macanović Aladin, dr.vet.med. predsjednik
• Muhić Rusmir, dipl.ing.polj. član
• Omerović Senad, dipl.ing.polj. član
Rad navedene komisije se ne plaća.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice, kako je uređeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a koji je Skupština na svojoj 3. sjednici 27.04.2011. godine, donijela.

Odgovor:

Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo dostavljeno je pitanje zastupnika Nedžada Fazlije postavljeno na 29. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 23.09.2013. godine.
Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice, kako je uređeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a koji je Skupština na svojoj 3. sjednici 27.04.2011. godine, donijela.
Pomenuta izmjena tretirana je...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Zašto se ne poštuje zakonska odredba slobodnog pristupanja Službenim novinama Kantona Sarajevo putem WEB stranice, a koju je ova Skupština na svojoj 3. sjednici 27.04.2011. godine, donijela Zakonom o izjmenama i dopunama zakona o objavljivanju propisa i drugih akata u ''SLUŽBENIM NOVINAMA KANTONA SARAJEVO''?
Pomenuta izmjena tretirana je članom 5. usvojenih izmjena zakona, gdje je propisano da se poseban interes Kantona ostvaruje omogućavanjem besplatnog pristupa WEB stranici.

Pitam ko je naredio i zašto se stalo sa primjenom Zakona i kada će se početi primjenjivati Zakon koji je donijela ova Skupština.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Već mjesecima u pojedinim školama se javio problem i upitnost rada produženog boravka zbog neplaćanja obaveza prema dobavljaču usluga, kao i drugih potreba za rad produženog boravka.
Prema informacijama sa koji raspolažem još uvijek nisu plaćeni svi računi ni iz 2012. godine, te zbog otkazivanja daljnje saradnje od strane dobavljača produženi boravak neće raditi od oktobra.
Pošto se radi o sredstvima koje uplaćuju roditelji u visini od 200 KM, a od ove školske godine 220 KM u ime roditelja čija djeca koriste produženi boravak postavljam sljedeća pitanja:

Zašto i kako se moglo desiti da računi nisu plaćeni?
Gdje su utrošene pare koje su roditelji namjenski uplaćivali u Budžet Kantona?
Ko je odobrio nenamjensko trošenje para roditelja?
Ne pitam hoćete li, nego kada ćete i to hitno uplatiti sredstva dobavljačima usluga, kako ne bi produženi boravci od oktobra prestali sa radom?

Odgovor:

Sredstva koja roditelji uplaćuju za smještaj djece u produženom boravku spadaju u vlastite prihode budžetskih korisnika i uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora sa naznakom budžetske organizacije tj. škole na koju se odnose. Ova sredstva se koriste za u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/08 i 23/09). Iako su roditelji uredno uplatili sredstva za smještaj djece u produženom boravku na račun Trezora a škole uredno dostavile Ministarstvu finansija naloge za plaćanje obaveza prema dobavljačima računi...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se, u skladu sa propisima, utvrde i objave prečišćeni tekstovi svih Zakona u nadležnosti Kantona Sarajevo kako bi svi korisnici zakona imali jedan tekst Zakona, a radi lakšeg i tačnijeg korištenja Zakona.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Filipović Selma,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Većina građana Kantona Sarajevo zna da je situacija u Azilu u Prači veoma teška uslijed nedostatka finansijskih sredstava za funkcionisanje Azila. Nevladine organizacije žele znati kakav je status Azila u Prači. Kakav je odnos Kantona prema Azilu? Kakva je sudbina opstanka i funkcionisanja Azila? Da li potpisnice Ugovora sa Pračom ispunjavaju svoje finansijske obaveze?
Šta treba da urade građani Kantona kad se susretnu sa bolesnim i povrijeđenim životinjama bez vlasnika (Ulični psi). Gdje će građani odvesti takvog psa? Ko je nadležan da pruži pomoć povrijeđenoj životinji? Ko će finansirati troškove liječenja, hospitalizacije i daljeg tretmana takve životinje?
Zašto se ne provodi prijedlog mjera javnih politika za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Kantonu Sarajevo?
Da li je Vlada Kantona donijela jedinstvenu odluku o držanju pasa na području Kantona Sarajevo, da li je uspostavila službu hitne pomići u okviru KJP Vet. Stanica? Da li je osnovan higijenski servis Kantona Sarajevo

Odgovor:

1. Na pitanja vezana za Azil u Prači možemo dati odgovor u kontekstu preuzetih obaveza od strane Kantona Sarajevo. Osnivač Azila u Prači je privredno društvo "Murai" d.o.o. Sarajevo i njegova perspektiva je vezana za rad i poslovanje ovog privrednog društva.
Kanton Sarajevo izmiruje ugovorom preuzete obaveze prema Azilu u Prači. Da li ostali potpisnici ugovora ispunjavaju preuzete obaveze nije nam poznato.
2. Građanin koji se susretne sa bolesnom i povrijeđenom životinjom, postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Hajdarević Hadžem,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Zbog čega su kadeti poslani na Policijsku akademiju iako je ministar Nermin Pećanac znao da, u sadašnjim okolnostima, ne postoje elementarni preduvjeti za njihovo zaposlenje? Ko će snositi odgovornost što ove osobe, najvjerovatnije, neće dobiti zaposlenje, a Kanton će platiti troškove školovanja, bez obzira što i ta sredstva nisu bila planirana, niti su osigurana?
Poznato je da:
a) Nisu planirana, niti osigurana sredstva za njihovo zapošljavanje, što na godišnjem nivou iznosi četiri i po miliona maraka (Ministar finansija u Vladi Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra svakodnevno nas ubjeđuje da novca, naprosto nema)
b) Neuvjerljiva je, da ne kažem lažna pretpostavka da će veći broj policajaca dovesti do većeg stepena sigurnosti. Stepen sigurnosti se može povećati jedino ako policajci budu uspješniji u otkrivanju i rasvjetljavanju protupravnih ponašanja, pa da te prijave rezultiraju izrečenom sankcijom. Samo u 2013.godini MUP KS imao je 80% odbačenih izvještaja. To je ravno katastrofi, na koju nažalost niko ne ukazuje.
c) U organizaciji policije koja se temelji na Pravilniku o sistematizaciji MUP-a KS ne postoji ni približno toliko praznih mjesta.
d) Imamo informaciju da nisu izvršene sigurnosne provjere za izabrane kandidate. A znamo da je propisano da policijski službenici pred kojima stoji obavljanje takve vrste posla moraju proći proceduru provjere kako se ne bi dogodilo da se "prošvercuje" poneki kriminalac. To ministar Pećanac nije uradio i poslao je na Akademiju osobe za sigurnosne agencije nisu izvršile provjere da li su sklona kriminalnom ponašanju.

Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je Zaključkom broj: 02-05-29380-1/12 od 29.11.2012.godine dala saglasnost za prijem 20 policijskih službenika u početnom činu “MLAĐI INSPEKTOR” i za prijem 150 policijskih službenika u početnom činu “POLICAJAC”, te pomenuti Zaključak dostavljamo u prilogu. Skrećemo pažnju da je Vlada Kantona Sarajevo prepoznala urgentnu i prioritetnu potrebu zapošljavanja policijskih službenika kojih je u navedenom periodu nedostajalo cca 300. Naime, negativna praksa bivšeg ministra Muhameda Budimlića je bila da vrši popunu državnih službenika i namještenika zanemarujući u cijelosti...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Jurić Mira,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

U ime građana naselja ALIPAŠINO POLJE A-2 i B faze traže da im se odgovori zašto godinama
curi voda /kanalizacija na potezu ulice Ive Andrića (Bingo).
Naime, građani žele da znaju da li se izlazilo na teren i da li se utvrdio uzrok curenja vode ili
kanalizacije na ovom lokalitetu.
Zbog curenja neophodna je staza za pješake pa su oni primorani ići saobraćajnicom i samim
tim ugrožavaju svoje živote i sigurnost saobraćaja.
Takođe, postoji još lokaliteta gdje dolazi do curenja vode, a na tome se ništa ne radi,
a to su : Sokolje, Briješće, Buća potok te na drugim mjestima širom Opštine.

Odgovor:

Nadležno preduzeće KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo aktom broj:4704/13
od 22.10.2013.godine, informiše slijedeće:
da voda koja ističe ne dolazi iz kanalizacionog sistema.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Kojović Predrag,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da mi odgovorite, kakav je tekući odnos prihodovne i rashodovne strane Budžeta Kantona Sarajevo i da li vi vidite potrebu za rebalansom Budžeta do kraja budžetske godine?"

Odgovor:

Tokom mjeseca juna 2013.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uputilo je Vladi Kantona Sarajevo informaciju o trenutnom fiskalnom stanju u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje koju je Vlada Kantona Sarajevo usvojila i donijela Zaključak broj: 02-05-18444-40/13 od 28.06.2013.g. kojim su se zadužili svi budžetski korisnici da Ministarstvu finansija dostave analizu o minimalno potrebnim sredstvima za održavanje normalnog funkcionisanja do kraja 2013.g.

Osim toga, zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajeva da na osnovu navedene analize budžetskih...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Da se što prije moguće riješi problem gužve na Barama kod pumpe, gdje je napravljen semafor koji je proizveo ogromne gužve i predstavlja veliki problem svim građanima koji žive u Vogošći, i u naseljima oko Vogošće. Kružni tok ili neko drugo rješenje bi bilo mnogo funkcionalnije."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Mehmedić Besim,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li je tačno i zašto je u julu umanjena za 42% finansijska tranša ANUBiH, dok su drugi instituti koji su na istoj poziciji Budžeta dobili neumanjen iznos?

Odgovor:

- U Budžetu Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, ekonomski kod 614300 LAN012 Transfer za nauku odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje naučnih instituta i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato sa ove pozicije finansira/sufinansira se djelatnost pet instituta nauke (Institut za istoriju, Orijentalni institut, Institut za jezik, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava), kojima je Kantona Sarajevo osnivač (Zakon o visokom...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Na 22. Radnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo je donijela odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013.godine. Da li je donošenje navedene odluke od strane Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskom osnovom, tj. u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonom o zdravstvenom osiguranju?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

1. Koliko je doktora medicine (opšte prakse i specijalista) primljeno u radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme od 2010. do danas u svim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo...? Da li su primljeni putem Konkursa odnosno na osnovu čega je izvršen njihov prijem u radni odnos i da li je prethodno tražena saglasnost Ministarstva zdravstva? Ljubazno molim da svaka ustanova u svom odgovoru da podatke prvo izdvojeno po godinama a potom zbirno.
2. Koliko ima nepriznatog kadra unutar zdravstvenih ustanova i kakva je struktura nepriznatog kadra u svim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Kantonalno javno preduzeće Centar "Skenderija" u posljednjih 15 dana javnosti je uputila dva saopćenja za medije u BiH u kojem upozorava na alarmantno stanje i traži urgentnu pomoć u saniranju nastalih šteta na objektu nakon urušavanja krova Ledene dvorane, Sajamske dvorane i poszemne garaže, gdje je van funkcije oko 15.000 m2 poslovnog prostora. Iznosi podatke o stanju velikih dugovanja, gubitaka potraživanja. Na ove probleme smo mi i ja osobno ukazivao u proteklom periodu, jer se radilo o štetnoj ili kriminalnoj politici bivšeg direktora Džinde Suada i Alije Isovića.

Zbog takvog stanja uposlenici Skenderije već treći jesec nemaju redovne plaće, a objekat i dalje propada i predstavlja opasnost za dalje rušenje i ugrožavanje ljudi i imovine čiji smo mi vlasnici!!!!

1. "Šta Vlada KS konkretno poduzima da ovaj objekat što prije sanira, popravi i zaštiti od daljeg propadanja??? Trebaju li se desiti tragedije u ljudskim životima pa da odgovorni razumiju dramatičnu situaciju sa Skenderijom kao objektom i još oko 130 uposlenika Skenderije i još oko 200 uposlenika koji žive od Privrednog grada, koji su pušteni da se bave sami sobom???

2. Šta je resorni ministar privrede konkretno poduzeo po ovom pitanju??? Da li je obišao prostore KJP Centra "Skenderija". Šta konkretno planira i u kojem roku poduzeti da se spasi objekat Skenderija od daljeg građevinskog propadanja??. Kada će biti obezbijeđen novac za redovne plaće za uposlene radnike Skenderije među kojima ima boraca, invalida i šehidskih porodica???

Odgovor:

Na ovo zastupničko pitanje Ministarstvo privrede je odgovorilo 14.01.2013. godine, obzirom da je postavljeno na 22. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.12.2012. godine, a što je vidljivo iz datuma na samom zastupničkom pitanju. Navedeni odgovor dostavljamo u prilogu akta.

Zastupnika ćemo informisati o slijedećem:

U periodu 2009-20013. godina, iz Budžeta Kantona Sarajevo, ukupno je izdvojeno 1.080.162,00 KM za rekonstrukciju i zaštitu Ledene dvorane u KJP Centar "Skenderija".

Za 2009 godinu izdvojeno je 300.000,00 KM iz kojih sredstava je urađena sanacija...

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Solaković Adnan,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Već u par navrata moj kolega Ademović postavljao je pitanje vezano za prodaju željezne krovne konstrukcije Ledene dvorane Skenderija i to u iznosu od 300.000,00 i 600.000,00 KM. Tražim od menadžmenta da mi se dostave dokumentacije o tome da li je to željezo prodato, koliko je novca zarađeno, te gdje je isti usmjeren? A ako prodaja nije izvršena, da li je to željezo poklonjeno?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Molim ministra Muamera Bandića da mi odgovori koliko je kao ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, raseljenih lica i izbjeglica vratio na prijeratno prebivalište u toku svog mandata.
Naime, ministarstvo na čijem je čelu ministar Bandić u svom nazivu ima dio koji se odnosi na raseljena lica i izbjeglice, što bi trebalo da podrazumijeva brigu o toj kategoriji stanovnika kao i poštivanje zakonskih i podzakonskih akata kojima je regulisana ova oblast kao i poštivanje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Uvidom u izvještaj koji nam je dostavljen jasno se vidi da je broj raseljenih lica u Kantonu Sarajevo smanjen tako što su u i iz Kantona Sarajevo raseljena lica i izbjeglice vraćeni putem projekata drugih nivoa vlasti, a ne na osnovu projekata koje je finansiralo ovo ministarstvo, ili na osnovu ranije započetih projekata. Također, dio osoba je izgubio status raseljenih lica na osnovu dokaza koji su prikupljeni na terenu, a koji se odnose na dokaze da je raseljena osoba riješila svoj status izgradnjom stambenog objekta ličnim ulaganjima na području neke druge opštine u odnosu na prijeratnu općinu stanovanja. Dio lica je izgubilo status zbog prijave stalnog prebivališta u Kantonu Sarajevo, a radi ostvarivanja drugih statusnih prava iz oblasti boračke i socijalne zaštite.
Zbog svega gore navedenog želim podatak koliki je broj raseljenih lica i izbjeglica koji su vraćeni na svoje prijeratno prebivalište ličnim angažmanom ministra Bandića i iz sredstava Budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo?

Odgovor:

Vezano za predmetno zastupničko pitanje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo ističe da u segmentu rješavanja prava raseljenih lica i povratnika primjenjuje i provodi zakonske propise i druge akte koji regulišu ovu oblast i to:

- Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 23/99, 21/03 i 33/03);
- Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, br. 15/05);...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Ademović Kenan,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 28.08.2013.godine , zastupnik Kenan Ademović je postavio sljedeće zastupničko pitanje:

„ Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina, a te istrage treba da daju odgovore na to je ko je zloupotrijebio položaj, oštetio Budžet Kantona Sarajevo, izvukao sredstva iz javnih preduzeća Kantona Sarajevo, ko je zloupotrijebio položaj od strane direktora, članova nadzornih odbora i upravnih odbota, ministara i premijera i doveo Kanton Sarajevo i javna preduzeća u ovakav položaj, direktno ili indirektno od 1996.godine do danas?“

„ Šta je ova Vlada učinila i čini da dostavi dokumentaciju nadležnim institucijama kako bi odgovarali:

1.oni koji su doveli KJKP „GRAS“ u milionske gubitke,

2.oni koji su potpisali štetan ugovor za KJKP „GRAS“ , a ugovor potpisan sa „GREEN OIL“  vezano za benzinsku pumpu – po meni pranje novca,

3.za gubitak u KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA,

4.za nestanak željeza iz kruga Skenderije u vrijednosti od 300.000,00 – 400.000,00 KM, šta se desilo sa željezom,

5.za milionski gubitak Toplana,

6.za zloupotrebu položaja Dom zdravlja Kantona Sarajevo,Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,

7.za Merhamet – milionske pronevjere i

8.novac koji je dolazio u ratu- gdje je novac?

Odgovor:

Na postavljeno pitanje pod tačkama 1 i 2 dajemo sljedeći odgovor:

Do milionskog  gubitka u KJKP“GRAS“  došlo je između ostalog :

 • zbog  viška zaposlenih kojih je oko 1000 za čije plaće je potrebno mjesečno 2 miliona KM što povećava gubitak iz mjeseca u mjesec;
 • zbog nedomaćinskog poslovanja zašto je odgovoran menadžment preduzeća od 2005. do danas;
 • zbog malverzacija prilikom štampanja karata za prijevoz;
 • zbog krađe goriva;
 • zbog prodaje željeza iz kruga preduzeća KJKP“GRAS“  gdje je novac od prodaje završavao na privatnim računima;
 • ...
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina, a te istrage treba da daju odgovore na to ko je zloupotrijebio položaj, oštetio Budžet Kantona Sarajevo, izvukao sredstva iz javnih preduzeća Kantona Sarajevo,ko je zloupotrijebio položaj od strane direktora, članova nadzornih odbora i upravnih odbora, ministara i premijera i doveo Kanton Sarajevo i javna preduzeća u ovakav položaj, direktno ili indirektno od 1996.godine do danas?"

"Šta je ova Vlada učinila i čini da dostavi svu potrebnu dokumentaciju nadležnim institucijama kako bi odgovarali:

 1. oni koji su doveli KJKP "GRAS" u milionske gubitke,
 2. oni koji su potpisali štetan ugovor za KJKP "GRAS", a ugovor potpisan sa "GREEN OIL" vezano za benzinsku pumpu – po meni pranje novca,
 3. za gubitak KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA,
 4. za nestanak željeza iz kruga Skenderije u vrijednosti od 300.000,00 - 400.000,00KM, šta se desilo sa željezom itd.
 5. za milionski gubitak Toplana,
 6. za zloupotrebu položaja Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
 7. za Merhamet – milionske pronevjere i
 8. novac koji je dolazio u ratu - gdje je novac?
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je aktom broj 01-507/13 od 06.08.2013.godine obavjestilo ovo ministarstvo da je pokrenulo aktivnosti utemeljenosti navoda učestalih prijava građana ali i uposlenika pojedinih komunalnih preduzeća, a koje se odnose na rad i djelovanje preduzeća.
U cilju provjere navoda potrebno je bilo da se dostave konačni revizorski izvještaji za 2010., 2011. i 2012.godinu.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je blagovremeno zatražilo od kantonalnih javnih komunalnih preduzeća tražene izvještaje te su aktom broj 05-05-507-2/13...

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, da ispita kako je moguće da je "GRAS" ukinuo autobusku liniju za Ahatoviće. Da li menadžment "GRAS" uz odobrenje Vlade Kantona Sarajevo želi da dovede "GRAS" pred stečaj ili čak likvidaciju, namjerno kako bi se pokazalo da "GRAS" ne želi da vozi za Ahatoviće (isplativa linija) i da "Centrotrans" blizak SDA preuzme istu? Tražim da Vlada Kantona Sarajevo odmah uz koordinaciju sa menadžmentom GRASA ponovo uspostavi liniju prema Ahatovićima."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo pravde i uprave da mi da tumačenje definicije "Vlada u tehničkom mandatu" i koje su ovlasti iste?"

Odgovor:

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Kantona Sarajevo ne poznaju pojam „Vlada u tehničkom mandatu“, niti je taj pojam sadržan u Zakonu o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Poslovniku Vlade Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/02).
Saglasno navedenom ne možemo dati tumačenje definicije koju pravni sistem ne poznaje.
Međutim, upravo zbog široke upotrebe navedene definicije, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo 23.09.2013...

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva, kako slijedi:

"Zanima me kada će i da li će agirati i provesti odluku Kantonalnog suda u Sarajevu kojim je stavljena privremena mjera na ZZO KS, u smislu vraćanja starog Upravnog odbora na posao. Validnošću rješenja Kantonalnog suda, predsjednica Upravnog odbora kojoj je sud vratio mandat, zatražila je sazivanje sjednice. Odgovor i odbijanje sazivanja sjednice napisao je lično predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Esed Radeljaš, koji se u zaglavlju i u potpisu označava kao institucija, imenom i prezimenom, a ne na memorandumu ZZO KS, što je dokaz potpuno privatizirane funkcije. Moguće da ovom činu nije nikoga konsultirao. Radi navedenog, želim vas obavijestiti da je podnesena krivična prijava protiv odgovornih za neprovođenje odluke suda. Tražimo od Vlade Kantona Sarajevo da javno, odmah sada, kažu zašto ne sprovode izrečene mjere?
U protivnom, mogli bismo pomisliti da je Vlada Kantona Sarajevo protiv funkcioniranja pravne države."

Molimo vas da u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj 41/12 i broj 15/13) odgovore, u pisanom obliku, uputite predsjedavajućoj Skupštine Kantona Sarajevo kako bi iste dostavili zastupnici Bajramović, kao i ostalim zastupnicima Skupštine.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Kriza morala i moralnih vrijednosti jedna je od najvećih napasti društva u kojem živimo. Sasvim je logično da su prvi na tapetu, u žiži interesovanja, oni koji sudjeluju u političkom životu. No, svjedoci smo i ovdje, na našim sjednicama, prisutnosti često licemjernog pozivanja na moral i moralne vrijednosti. Ali, kako ova zemlja i njeni građani ne postoje radi lagodnog života onih koji su, makar i profesionalno ili ne, angažirani u institucijama, danas bih zamolila i smatram jako važnim da nam se kaže koliko sredstava iz Budžeta se mjesečno, mimo plaća i paušala, odvaja onosno uplaćuje na privatne račune tzv. Samostalnih zastupnika. Koja su to sredstva i koji je zakonski osnov po kojem se isplaćuju? Je li tačno da se u pojedinim slučajevima radi o iznosima koji premašuju plaće profesionalnih zastupnika? Gdje je taj novac, kako ga se pravda?" .

Odgovor:

U skladu sa Odlukom o raspoređivanju sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, namjenjenih finansiranju političkih stranaka, parlamentarnih grupa i klubova zastupnika za 2013. godinu, do isteka mandata ovog skupštinskog saziva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/13), koju je jednoglasno donijela Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, iz Budžeta se finansiraju 4 političke partije, 3 Kluba zastupnika i 2 parlamentarne grupe.

Samostalni zastupnici-ce u Skupštini Kantona Sarajevo su formirali parlamentarne grupe i to:
1....

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO